Gå till innehållet

Nytt giftförbud väsentlig förbättring för ugglor och rovfåglar i Danmark

Tornuggla. Foto: Airwolfhound via Flickr https://www.flickr.com/photos/24874528@N04/

Tornuggla. Foto: Airwolfhound via Flickr 

Sedan i somras är det förbjudet att använda råttgift som innehåller antikoagulantia ämnen i Danmark. Det kommer rädda livet på många rovfåglar och ugglor enligt tidningen Fugle og Natur. 

– Antikoagulantia är blodförtunnande för däggdjur och fåglar och djuren förblöder efter några dagar efter att de fått i sig tillräckligt mycket gift. Mycket höga koncentrationer av antikoagulantia har konstaterats i rovfåglar som tornfalk, ormvråk, röd glada, tornuggla och kattuggla och i rovdjur som stenmård, iller, hermelin och vessla, berättar biologen Knud N. Flensted på Dansk Ornitologisk Forening, DOF.

I Danmark får numera enbart råttgift i form av ett kraftigt sömnmedel användas och enbart inomhus även om det går att få tillstånd att lägga ut gift upp till tio meter från ett hus. Det är inte heller tillåtet att lägga ut gift utan att först konstatera att det finns råttor i området.

– Det här är en väsentlig förbättring för rovfåglarna, säger Knud N. Flensted.

Beslutet lär ytterligare öka förutsättningarna för att tornugglan ska fortsätta öka i Danmark.

Källa: Dansk Ornitologisk Forening

Mer att läsa