Gå till innehållet

Nytt chokladprojekt skyddar regnskog och hotade fåglar

Knölnäshornsfågel. Foto: Dennis Irrgang from Deutschland(Germany) – Horn(y), CC BY 2.0, Link

Chokladtillverkning är en av de största bovarna bakom skövlingen av regnskog. Men det måste inte vara så. Ett nytt projekt i Indonesien förser lokalbefolkningen med arbetstillfällen samtidigt som regnskogen skyddas.

Projektet, som får bidrag av BirdLife International, går bland annat ut på att utbilda lokalbefolkningen i hur kakaoplantage kan skötas på ett effektivt sätt.

– Utan tillgång till jordbruksutbildning brukade lokalbefolkningen få dåliga skördar från sina kakaoplantager. Skadedjur förstörde fröskidorna, och den överdrivna användningen av kemiska gödselmedel minskade näringsämnena i jorden, skriver BirdLife International.

Tidigare var det enda alternativet till dåliga skördar att hugga ner mer regnskog och odla på den nya ytan istället. Sedan 2015 jobbar dock BirdLife-partnern Burung Indonesia med att undersöka nya sätt för lokalbefolkningen att kunna försörja sig utan att förstöra skogen. Sex byar började med att odla både kakaobuskar, inhemska träd och andra grödor sida vid sida. Mosaiken av olika arter skapar ett miniekosystem och när boskap betar i området skapas naturlig näringstillförsel. En ny teknik för att kapsla in fröskidorna har också minskat angreppen från skadedjur med 90 procent.

Nu får byborna större skördar och mer betalt för sin kakao. Dessutom gynnas regnskogarna i området eftersom de inte avverkas och hotade arter som sulawesinäshornsfågel och knölnäshornsfågel får behålla sina livsmiljöer.

Källa: Birdlife International

Mer att läsa