Gå till innehållet

Nytt 200 hektar stort naturreservat på Gotland

Alvargräslöken i blom i naturreservatet Stora Vede i Follingboskogen. Foto: Cecilia Nygren

Det har bildats ett nytt naturreservat nära Visby. Det över 200 hektar stora Stora Vede i Follingboskogen skyddar stora naturvärden, men också ett rikt friluftsliv.

– Området har flera skyddsvärda skogstyper och en rik biologisk mångfald. Bland annat finns här flera utrotningshotade marksvampar. I norr gränsar det till Ölbäcks naturreservat och därmed får vi in hela Storvide myr som skyddat område. Det är ett agkärr som går över i ett rikkärr med orkidéer söderut som sedan övergår i hällmark. Det är väldigt vackert där, säger Cecilia Nygren, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Tallar på alvarmark i Stora Vede. Foto: Cecilia Nygren

Målet med naturreservatet är att både öka den biologiska mångfalden i området och att göra insatser för friluftslivet. Det kan till exempel bli aktuellt att anlägga en ridstig framöver.

– Det skulle gynna grävande insekter som vill ha sand och en gren av friluftslivet som har en majoritet kvinnliga utövare, säger Cecilia Nygren, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

I området finns bland annat äldre barrskogar, våtmarker, öppna hällmarker, agkärr och rikkärr. Bland arterna som finns i Stora Vede kan nämnas slät taggsvamp, vit taggsvamp, sienamusseron, spillkråka, svartfläckig blåvinge, majviva och flera arter orkidéer.

Källa: Länsstyrelsen

Mer att läsa