Gå till innehållet

Nyckelpigors lukt håller bladlöss borta

Forskare har utvecklat ett betydligt miljövänligare medel för att bekämpa de insekter som orsakar ekonomisk förlust i jordbruket.

– Användningen av bekämpningsmedel är visserligen bra för den globala livsmedelsförsörjningen, men skapar förödelse i naturliga ekosystem och för människors hälsa, skriver Penn State College of Agricultural Sciences i samband med att de presenterar resultaten från ny forskning som gjorts vid skolan.

Studien, som publicerats i tidskriften Basic and Applied Ecology, fokuserade på nyckelpigor. Dessa skalbaggar är kända för att äta stora mängder bladlöss både som larver och vuxna. Sara Hermann, biträdande professor i leddjurens ekologi och trofiska interaktioner, upptäckte att bladlössen har en förmåga att upptäcka de unika lukter som nyckelpigor avger. Dessutom ändrade bladlössen sina beteenden för att undvika att bli uppätna.

Nyckelpigelukt minskar mängden bladlöss

Hon och hennes team kunde visa att genom att applicera nyckelpigelukt på växter minskade tiden som bladlössen ägnade sig åt att äta. Dessutom valde de hellre andra växter och bladlössens populationsantal minskade med 25 procent.

– Det stora målet är att börja tänka utanför boxen. Vi vill förstå hur rädslan för att bli uppäten påverkar beteende och fysiologi. Vi börjar med stora ekologiska frågor som är centrerade i jordbrukssystem för att utveckla interventioner. Genom att använda kunskap om grundläggande ekologiska interaktioner som redan finns kan vi arbeta med naturen snarare än mot den, säger Sara Hermann, Tombros Early Career Professor och biträdande professor i leddjurens ekologi och trofiska interaktioner

Hon och hennes kollega har nu sökt patent på doften och menar att den kan vara effektiv mot bladlöss, åtminstone på kort sikt, och att det bör forskas ännu mer på hur den kan användas och effektiviseras. De menar dock att nyckelpigelukt har potential att bli ett medel för jordbrukare som orsakar mindre skada på den biologiska mångfalden och dessutom löper mindre risk att leda till problem med resistens, som är vanligt vid användning av bekämpningsmedel.

Källor: The Pennsylvania State University och Basic and Applied Ecology

Mer att läsa