Gå till innehållet

Nya Zeeland ska vara fritt från rovdjur år 2050

Nya Zeelands enda ursprungliga däggdjur var en fladdermus. Men européerna introducerade en rad olika däggdjur till öarna och rovdjuren de tog med sig har utrotat en mängd olika fågelarter. Nu inleder den nyazeeländska regeringen en storsatsning på att utrota öarnas alla rovdjur till år 2050.

Planen, som beräknas kosta över 280 miljoner kronor, ska försöka genomföra på huvudöarna vad som lyckats på några av landets mindre öar – att utrota alla däggdjursrovdjur och därmed återskapa förutsättningar för ursprungliga inhemska arter.

Det gröna opinionspartiet är dock skeptisk till planen. De menar att studier visat att det snarare skulle kosta uppemot 90 miljarder kronor att utrota rovdjuren.

25 miljoner inhemska fåglar beräknas varje år dö på grund av de introducerade rovdjuren. Några av de hårdast drabbade är olika arter av kivier. De blir byten för mårddjur och konkurreras ut av pungrävar (possums) och råttor.

Mårddjuren togs till öarna för att bekämpa de harar som européerna haft med sig och som sedan exploderat i antal. Men vesslorna och hermelinerna upptäckte att det var mycket lättare att fånga fåglar som inte kan flyga (exempelvis kivier) än att jaga harar. Därför har landet nu både problem med harar och mårddjur.

Råttorna följde med människornas skepp och pungrävarna togs till landet för att skapa förutsättningar för en pälsmarknad. De släpptes ut i naturen och jagades för att förse befolkningen med päls. Istället ökade de så kraftigt i antal att det nu beräknas finnas 70 miljoner pungrävar i landet och de utgör ett stort hot mot de inhemska fåglarna och växterna.

I dagsläget kostar kampen mot rovdjur minst 740 miljoner kronor per år. Nu ska ett nytt företag startas, Predator Free New Zealand Ltd (PFNZ), som genom samarbeten med företag, samhällen och organisationer ska utöka försöken att utrota rovdjuren. Bland annat genom ny forskning om hur det bäst görs. Idag bedrivs en nästintill hopplös kamp för att minska antalet rovdjur och skydda landets fåglar med bland annat fällor och jakt.

Några av delmålen i projektet är att utöka de skyddade områdena i landet med 175 000 hektar, radera rovdjur från ännu fler öar utanför fastlandet och sakta men säkert göra allt flera områden på fastlandet helt fria från rovdjur. Regeringen räknar med att ett lyckat projekt kommer att gynna landet ekonomiskt, förbättra förutsättningarna för turismen och inte minst ge bättre förutsättningar för nationens vilda djur.

Mer att läsa