Gå till innehållet

Nya Zeeland importerar nya arter för att bekämpa invasiva getingar

Tyskgeting. Foto: Jeroen Ruël, CC BY-SA 4.0

Landet med en lång historia av invasiva arter ska nu importera insekter från Europa för att bekämpa invasiva getingarter.

Nya Zeelands ursprungliga flora och fauna har drabbats hårt av människans aktiviteter. Enbart från fågelriket beräknas nästan 60 arter ha utrotats av människor. Landet har också stora problem med invasiva arter som människan tagit med sig till öarna från framför allt Europa.

Nu inleds ett nytt projekt för att importera nya arter, men den här gången lovar Environmental Protection Authority att importen är noga övervägd.

Det är två arter som finns i Sverige som nu kommer införas till Nya Zeeland – en skalbagge (Metoecus paradoxus) och bålgetingblomflugan (Volucella inanis). Båda dessa arters larver lever som parasiter på getingars larver och förhoppningen är därmed att de ska kunna decimera bestånden av tyskgeting och vanlig geting – två arter som betecknas som invasiva på Nya Zeeland, men som förekommer naturligt i Sverige.

Bålgetingblomfluga. Foto: Erik Hansson

– Anledningen till varför det här bedöms som säkert är för att dessa båda insekter enbart attackerar getingar och det har bekräftats både där de kommer från i Europa, men även på andra platser, säger Chris Hill, chef för farliga substanser och nya organismer på Environmental Protection Authority, till TVNZ.

När tyskgetingarna och de vanliga getingarna kom till Nya Zeeland på 40- respektive 70-talet hade de inga naturliga fiender och de är idag utspridda över hela landet. På vissa håll i Nya Zeeland förekommer de med 30-40 bon per hektar, vilket är de tätaste populationerna i hela världen. De konkurrerar ut inhemska arter och de ger sig också på tambin. Det beräknas att getingarna kostar lantbrukare och biodlare över 700 miljoner kronor om året.

Skalbaggen och blomflugan som ska introduceras förväntas vara effektiva, men kommer inte vara den enda insatsen som görs mot getingarna.

Källor: Environmental Protection Authority och TVNZ

Mer att läsa