Gå till innehållet

Nya vattenkraftregler: branschen nöjd, miljörörelsen delvis kritisk

Vattenkraft i Stornorrfors. Foto: Tage OlsinEgen avfotografering, CC BY-SA 2.0, Länk

Regeringen tillsammans med M, KD och C har presenterat nya regler för svensk vattenkraft. Branschen är nöjd, men miljöorganisationer är delvis mycket kritiska mot att många kraftverk slipper undan miljökrav.

I grunden innebär det nya lagförslaget att landets ungefär 2 100 stora och små vattenkraftverk ska få sina tillstånd prövade på nytt. Men det ska göras enklare och det är de största kraftbolagen som ska finansiera prövningarna via en fond på tio miljarder kronor.

LÄS ÄVEN: • Viktig EU-dom: Stärkta rättigheter för miljörörelser i vattenfrågor

De flesta partier i riksdagen är nöjda med de nya villkoren och branschen hyllar uppgörelsen. Miljörörelsen är dock något mer tveksam. Naturskyddsföreningen ger förslaget både ris och ros.

– Förslaget är en stor seger för den biologiska mångfalden i våra vatten. Men delar av det här lagförslaget hade behövt bli mycket tuffare för att säkra naturvärden och vattenkvaliteten, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: • Stora vinster med att miljöanpassa vattenkraft

Föreningen skriver att det är en stor svaghet med lagförslaget är att många tusen dammar, som inte är knutna till vattenkraften och som idag helt saknar tillstånd, nu kommer att få tillstånd utan juridisk prövning. Det finns risk att det kommer dröja länge innan dessa miljöanpassas eller rivs för att minska skadorna på naturen.

– Detta var en dyrköpt eftergift. Det är beklagligt att inte alla förstår det stora värdet av rinnande vatten med hög biologisk mångfald – som dessutom innebär möjligheter och landsbygdsjobb i form av återställningar och naturturism, säger Karin Lexén.

Ännu mer kritiska mot lagförslaget är Älvräddarna. De anser förvisso att det är positivt att verksamheter som försämrar miljön i våra vattendrag nu “normalt inte längre ska ges tillstånd” och att prövningarna ska ta hänsyn till hela avrinningsområdet. Men föreningen menar att andra delar av beslutet gör att miljömålet Levande sjöar och vattendrag “nu får ytterligare uppförsbacke”.

– Överdämda habitat, förstörda forssträckor och vatten utan energi vid de småskaliga kraftverken, och miltals med torrfåror och kvarvarande vandringshinder vid de storskaliga vattenkraftverken i våra älvar blir nu vad regeringen och de fem partierna i Energiöverenskommelsen kallar för “hållbar vattenkraft”, säger Christer Borg, generalsekreterare i Älvräddarna.

Älvräddarna anser att de storskaligt utbyggda älvarna i princip slipper undan miljöanpassningar, som till exempel fiskvägar och att småskalig vattenkraft automatiskt får miljötillstånd “och därmed fortsätta att utgöra ett problem för den biologiska mångfalden”.

2015 släpptes en ny rapport från Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen, Älvräddarna och Sportfiskarna som räknat ut att det finns stora värden i att miljöanpassa vattenkraften med faunapassager och mer naturliga flöden. Kostnaderna för att miljöanpassa den svenska vattenkraften anses vara investeringar som kommer generera miljardintäkter och tusentals jobb i glesbygden.

Källor: Älvräddarna, Naturskyddsföreningen och HD.se

Mer att läsa