Gå till innehållet

Nya vädervarningar från SMHI att lära sig

Inför naturutflykter är det alltid klokt att kolla väderleksrapporten och eventuella varningar. Den 14 april skrotar SMHI sitt nuvarande varningssystem. Istället för klass 1, 2 och 3 införs färger och regionala och “konsekvensbaserade” varningar.

Olika delar av landet hanterar oväder på olika sätt och därför behövs ett nytt system. 20 cm snöfall har olika effekt på storstäder i södra Sverige och i Norrlands inland. Dessutom tar varningarna hänsyn till vilka konsekvenser vädret förväntas få istället för om vädret passerar vissa bestämda gränser som är fallet fram till den 14 april. De nya varningsnivåerna skiljer sig därmed från det gamla och en gul varning kan inte tolkas som en klass 1-varning.

De tre varningssymbolerna i det förnyade vädervarningssystemet
I den förnyade varningssystemet som införs den 14 april benämns varningarna i stigande skala från gul varning till röd varning.

– Alla varningsnivåer i det nya systemet innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser. Det är viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas, skriver SMHI.

Gul varning
Den lägsta nivån innebär att vi uppmanas vara uppmärksamma och det gäller särskilt på väderkänsliga platser och om vi tillhör en riskgrupp. Vädret kan innebära vissa risker för allmänheten och skador på egendom och miljö, samt störningar i en del samhällsfunktioner.

Orange varning
Nu bör vi vidta lämpliga förebyggande åtgärder och undvika att exponera oss för vädret. Vädret kan ge störningar och allvarliga konsekvenser för samhället, utgöra en fara för allmänheten och ge allvarliga skador på egendom och miljö.

Röd varning
Avstå från att exponera dig för vädret och “vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom”. Vädret förväntas ge stora störningar och mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten och mycket allvarliga skador på egendom och miljö.

SMHI uppmanar också allmänheten att följa prognoser och varningar, antingen via SMI:s webbplats och app eller i P1- respektive P4-sändningar i Sveriges Radio.

Källa: SMHI

Mer att läsa