Gå till innehållet

Bin och humlor skadas “dramatiskt” av vanligt insektsmedel

Honungsbi. Foto: John Severns via Wikimedia

Honungsbi. Foto: John Severns via Wikimedia

I två nya studier kommer forskare återigen fram till  att vanliga bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider är skadliga för humlor och solitärbin (honan sköter ensam om boet). I den ena slås fast att medlet är beroendeframkallande för bin och i den andra stora studien överraskas svenska forskare av hur hårt bekämpningsmedlet slår mot solitärbin och humlor.

Tidningen Nature har nyligen publicerat två rapporter om bin och bekämpningsmedel. Den ena är skriven av forskare från Lunds universitet som överraskades av hur stor påverkan neonikotinoider har på solitärbin och humlor.

– Jag kan inte glömma när jag först fick se kurvorna. Vid de obehandlade fälten växte först kolonierna, och sedan avtog tillväxten när de börjar producera drönare och nya drottningar, precis som väntat. Men vid de behandlade fälten såg vi över huvud taget ingen tillväxt. Jag hade inte förväntat mig ett så tydligt resultat, säger Maj Rundlöf, forskare vid biologiska institutionen vid Lunds universitet, till DN.

Vid fält som behandlades med neonikotinoider tillväxte inte humlekolonierna, det föddes väldigt få nya humledrottningar, och ingen av solitärbihonorna återvände till platsen för att bygga bo, vilket de gjorde vid de flesta av de obehandlade fälten. Däremot hade medlet ingen mätbar påverkan på honungsbin.

I en annan studie visade forskare vid Newcastle University att bin blir beroende av neonikotinoider på ungefär samma sätt som människor blir beroende av cigaretter. Bin föredrar sockerlösningar med bekämpningsmedlen imidacloprid och thiamethoxam.

En oberoende biexpert, Dave Goulson på Sussex University, menade att de nya studierna var ett stort steg framåt för att klargöra neonikotinoid-debatten.
– Nu kan man inte längre argumentera för att jordbruk som använder neonikotinoider inte skadar vilda bin. Det här var den första riktiga realistiska fältstudien, ett imponerande arbete.

Sedan tidigare har forskning påvisat att neonikotinoider även påverkar fåglar och att “bidöden” nått Sverige.

Läs mer: 
Världens mest spridda insektsmedel orsakar cancer.

Källor: Nature, The Guardian och DN

Mer att läsa