Gå till innehållet

Nya skyddade områden och förbud mot trålfiske i Danmark

Lilla Bält. Foto: Vera Buhl, CC BY-SA 3.0.

Det danska Folketinget har i sin nya budget tagit med satsningar på skyddade marina områden där det införs förbud mot trålning.

Det införs trålningsförbud i Öresund, Stora bält, Langelands bält och Lilla bält och dessa områden ska dessutom bli skyddade marina nationalparker. Det satsas tio miljoner kronor om året i Danmarks nya budget för att detta ska genomföras. Sammanlagt läggs även 20 miljoner kronor på att återskapa förstörda stenrev i haven.

Den marina satsningen i budgeten kommer efter en kampanj från de danska naturföreningarna Sportfiskeren och Danmarks Naturfredningsforening.

– Det är fortfarande lång väg kvar, men det är ett otroligt steg i rätt riktning mot en upprättelse för vår hårt pressade havsnatur. De många miljonerna till havet hade inte prioriterats om det inte hade varit för den massiva press för att skydda havsnaturen som över 50 000 danskar har skrivit under, säger Maria Reumert Gjerding, ordförande i Danmarks Naturfredningsforening.

Det danska sportfiskarförbundet är också nöjda över att marina områden skyddas i budgeten och påpekar att det är hög tid när torsken på flera ställen är nära att kollapsa och att många kustfiskarter mer eller mindre har försvunnit. Men föreningen påpekar samtidigt att satsningen är långt ifrån tillräcklig.

– Utkastet till den nya havsplanen reserverar mycket utrymme för näringsverksamhet till sjöss, men det är tyvärr inte tillräckligt ambitiöst för havsmiljöns räkning. Detta är olyckligt eftersom havsplanen borde vara ett avgörande steg mot en mer hållbar användning av marina resurser. Dessutom behöver havsplanen ta hänsyn till alla som använder havet rekreativt, som sportfiskare, roddare, seglare och undervattensjägare. Det är därför positivt att regeringen och avtalsparterna nu har förbundit sig att verka för en betydligt grönare havsplan. Havet och havets fiskbestånd tål inte att fiskodlingar, stora musselodlingar och trålfiske får fritt spelrum, säger Torben Kaas, ordförande på det danska sportfiskarförbundet, Sportfiskeren.

Det görs också en stor satsning på att säkra dricksvatten och på havsbaserad vindkraft i budgeten.

Källor: DR, Sportfiskeren, Danmarks Naturfredningsförening och Sportfiskarna

Mer att läsa