Gå till innehållet

Nya satsningar på naturturism i Sverige

Just nu sker flera parallella satsningar på naturturism i Sverige. Jordbruksverket ska dela ut 15 miljoner kronor till aktörer som utvecklar naturturism på landsbygden och Svenska Ekoturismföreningen har inlett ett samarbete med Svensk Turism och Visita för att “skapa en långsiktig sammanhållen strategi för svensk naturturism”.

LÄS ÄVEN: • Vår avdelning om naturturism från hela Sverige.

Jordbruksverket utannonserar ett nytt stöd för att utveckla naturturism på landsbygden. Sammanlagt finns det 15 miljoner kronor att söka och satsningen är tänkt att skapa jobb och “stärka attraktiviteten både för boende och för besökare”. Sista ansökningsdag är den 1 november 2016 och mer information finns på Jordbruksverkets hemsida.

LÄS ÄVEN: • Vi lanserar avdelning om ekoturism.

För att “stärka den internationella konkurrenskraften” och för att “skapa en långsiktig sammanhållen strategi för svensk naturturism” har dessutom Svenska Ekoturismföreningen inlett ett samarbete med Svensk Turism och Visita. Projektet har fått en halv miljon kronor i stöd från Tillväxtverket. 

– Det borgar för att vi ska kunna ta tag i nyckelfrågor som bland annat hur framtidens naturturism ska blomstra i och runt nationalparker och reservat, hur vi långsiktigt säkrar tillgången på vild och vacker natur, hur företagen ska växa hållbart och förbättra sin lönsamhet, och hur olika utvecklingsinsatser ska leda till bestående framgångar och stärka vår internationella konkurrenskraft, säger Svenska Ekoturismföreningens ordförande Annika Fredriksson.

Enligt Visita har vart femte jobb som skapats i Sverige sedan 2007 varit inom besöksnäringen och det blir allt fler internationella besök. 

Mer att läsa