Gå till innehållet

Nya regler för nötdjurs utevistelse “allvarliga försämringar”

Nötkreatur (kor) på bete. Foto: Erik Hansson

Nötdjur på bete. Foto: Erik Hansson

Från och med den 15 maj behöver inte mjölkbönder i Sverige ha nötdjuren ute på bete i en lång sammanhängande period. Istället kan tiden delas upp i mindre perioder. Förändringarna får kritik från bland annat Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Sveriges veterinärförbund och Djurens Rätt som menar att det är “allvarliga försämringar” för djuren.

I Jordbruksverkets första förslag till ändrade regler ansåg verket att djurens garanterade utevistelse kunde halveras på många håll i landet, men det fick hård kritik i remissinstanserna och drogs tillbaka. Även de nya reglerna som inte längre har tvingande långa sammanhängande bete för mjölkkor får kritik. Det krävs nu heller ingen journalföring om varför korna inte fått vara ute vissa dagar.

Mårten Danielsson, som är djurskyddshandläggare på länsstyrelsen på Gotland, menar i P4 Gotland att de nya reglerna från Jordbruksverket gör det svårare att kontrollera att reglerna följs och att djuren sammanlagt är ute lika mycket som tidigare. Samma åsikt har även Sveriges veterinärförbund och länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

– Vi ser en risk att det kan vara svårare att utföra kontroller och vi efterlyser en tydlig vägledning från Jordbruksverket. Man har tagit bort kravet på att man skall “föra bok” över de djur som är ute och inne och att ha en betesplan. Det hade varit ett sätt att ha kontroll, säger hon.

Även Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen, som aldrig var remissinstanser när Jordbruksverket efterlyste åsikter om nyordningen, är oroliga för att svenska djur kommer att få beta mindre. Det anser även Djurens Rätt:
– Vi hade gärna sett att Djurens Rätt bjudits in tidigare i ett samråd kring arbetet med att ta fram nya betesföreskrifter. Nu minskar inte minimiantalet dagar som korna ska få komma ut på bete vilket är positivt, men de nya reglerna innebär ändå flera allvarliga försämringar. Det kommer i praktiken vara omöjligt att kontrollera efterlevnaden av de nya betsreglerna, och jag undrar vilket steg som kommer härnäst i en utveckling där lönsamhet och konkurrenskraft väger allt tyngre och djurens behov sätts åt sidan, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

Jordbruksverket tror dock inte att reglerna kommer göra någon skillnad i antal dagars utevistelse för nötkreaturen.

– De viktigaste förändringarna är att reglerna har blivit tydligare och enklare att följa; mer flexibla så att lantbrukarna kan anpassa beteshållningen efter de förutsättningar som passar varje enskild gård bäst. Vi ser att med de här förenklingarna vi gjort så kan vi kanske bidra till att få en något bättre lönsamhet inom produktionen, med ett bibehållet gott djurskydd, säger Gunnar Palmqvist som är djurskyddshandläggare på Jordbruksverket till P4 Gotland.

Ett rikt odlingslandskap” är ett av Sveriges miljömål. I det står bland annat följande:
– Den biologiska mångfalden och kulturmiljöerna är beroende av ett fortsatt jordbruk, men också av vilka metoder som används. Bland annat är betande djur en förutsättning för att bevara artrika betesmarker.

Källa: P4 Gotland och Djurens Rätt

Mer att läsa