Gå till innehållet

Nya lagar för att skydda hajar och rockor

Från och med söndag 14 september träder nya internationella lagar i kraft för att ytterligare skydda fem av världens hotade hajar och alla rockor. Det krävs nu ett speciellt tillstånd för att exportera levande individer, kött och fenor.

Hammarhaj. Foto: Barry Peters via Flickr

Hammarhaj. Foto: Barry Peters via Flickr

Lagen har röstats igenom av 178 länder och ses av CITES  (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) som en stor framgång där nationella myndigheter, tullverk, fiskeindustrin och miljörörelser lyckats samarbeta.

– Det är en fantastisk rörelse som vi är vittne till här. För första gången har vi hittat ett sätt att föra samman dessa aktörer, säger Juan Carlos Vasquez, en juridisk expert på CITES.

Hajar och rockor är mer hotade av utrotning än många andra djur. År 2000 dödades det 100 miljoner hajar och den siffran var nästan oförändrad år 2010 när 97 miljoner hajar fick sätta livet till. Eftersom hajar förökar sig långsamt kan det vara svårt för dem att återhämta sig.

Förhoppningen är att det nu ska vara lättare att identifiera de “fula fiskarna i branschen”, men CITES varnas också för att fiskeindustrin nu kan skifta fokus till andra arter istället.

Källa: Live Science

Mer att läsa