Gå till innehållet

Nya kalhyggen ska skapa “härligare känsla”

Kalhygge. Foto: Peder Winding

Kalhygge. Foto: Peder Winding

Skogsbranschen har fått tunga påhopp på sista tiden. Först var det att signalarten vitryggig hackspett håller på att utrotas till följd av skogsbruket, sedan gick 15 ekologer ut med att det är skogsbrukets fel att inte den svenska biologiska mångfalden är större.

I ett möjligt försök att visa sig samarbetsvilliga har nu statliga Sveaskog infört en “tioträdsregel” som innebär att på varje kalhygge ska det sparas tio träd per hektar. Det motsvarar ungefär 7 träd på en fotbollsplan.

I en skog som ska avverkas brukar det stå 6-700 träd per hektar och huruvida den här åtgärden kommer göra någon större skillnad är det ingen som vet, enligt svampexperten Anders Dahlberg på Artdatabanken, som berättar för SR Vetenskap att forskning visat att svampar och lavar åtminstone klarar sig när det är 200 träd kvar per hektar.

– Jag tror att för många markägare skulle det här vara ett sätt att få en härligare känsla för den skogsmark man rör sig i, säger Sveaskogs naturvårdschef Stefan Bleckert.

Källa: SR Vetenskap

Mer att läsa