Gå till innehållet

Nya IPCC-rapporten: jord- och skogsbruk måste förändras

Avverkning. Foto: Erik Hansson

Dagen efter att forskningsinstitutet MCC utannonserat att vi missat chansen att hålla oss under 1,5 graders uppvärmning, släpps FNs nya klimatrapport. Huvudbudskapet den här gången är att vi måste förändra jordbruket, minska skogsavverkningen och äta mer växtbaserad kost.

En av de starkaste slutsatserna i rapporten, enligt The Guardian, är att jordmånen, som hela mänskligheten är beroende av, förloras 100 gånger snabbare än den bildas i uppodlade områden och 10 till 20 gånger snabbare på fält som inte är uppodlade.

LÄS ÄVEN: • Kalhyggen och bränder påverkar jordmånen under lång tid

Jordmånen består av mängder av organismer. Dessa står för en lång rad viktiga insatser i ett ekosystem. De skapar jord, renar vatten och minskar utsläppen av växthusgaser, men de drabbas också hårt av klimatförändringarnas extremare värme och långvariga torrperioder.

LÄS ÄVEN: • Återskapad natur – viktig del av lösningen på klimatförändringarna

Rapporten tar också upp att för att klara klimatkrisen behöver vi gå över till en mer växtbaserad diet och att de stora utsläppen från ett intensivt jord- och skogsbruk kommer att förvärra klimatkrisen. Över huvud taget är fokus i rapporten på hur vi människor använder oss av marken.

LÄS ÄVEN: • IPCC-rapporten är för försiktig – läget är värre

För att stoppa den eskalerande klimatkrisen anser forskarna bakom rapporten att världens regeringar behöver agera kraftfullt och minska skogsavverkningen och se till att skogar får växa, förändra stödet till jordbruket, öka stödet åt små lantbruk och odla tåligare grödor som tål förändringarna i klimatet.

Även vi konsumenter i rika länder kan göra stor skillnad genom att minska konsumtionen av intensivt producerat kött och mjölkprodukter, som har en enorm miljöpåverkan. IPCC föreslår att mat med hög belastning på miljön beläggs med ökade kostnader och att växtbaserad mat ges stöd.

LÄS ÄVEN: • Vi måste halvera köttätandet

Köttproduktion använder betydligt mer mark än grödor och genom att minska köttkonsumtionen skulle miljontals kvadratkilometer frigöras för att till exempel plantera skog, skriver IPCC.

– Vi säger inte att folk ska sluta äta kött. I vissa områden har folk inget annat val. Men det är uppenbart att vi i västvärlden äter alldeles för mycket kött, säger Pete Smith, miljöforskare från Aberdeens universitet, till BBC.

Även att minska matsvinnet ges stor betydelse. Det kan både göras innan och efter försäljning till konsumenter. Ibland genom att göras om till djurmat och ibland skickas till folk i nöd.

Miljöorganisationerna har under dagen kommenterat rapporten:

Stephen Cornelius, ansvarig för klimatfrågor och IPCC-ansvarig hos WWF, kommenterar säger så här:
– Den här rapporten skickar ett tydligt budskap om att det sätt som vi för närvarande använder mark bidrar till klimatförändringar, samtidigt som vi försämrar dess förmåga att försörja människor och natur. Vi måste se en akut omvandling i vår markanvändning. Det måste prioriteras att skydda och återställa naturliga ekosystem och gå över till hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion.

Lina Burnelius, Greenpeace:
– Rapporten är glasklar: Vi måste: (1) minska våra utsläpp av växthusgaser och (2) ta bort så mycket växthusgaser (likt en klimat-dammsugare) som möjligt av det som redan finns i atmosfären. (3) Vi måste göra det med verktyg som vi vet fungerar redan imorgon: skydda och restaurera mer skog, och äta mindre kött.

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl:
– Rapporten visar tydligt att klimatfrågan är en ödesfråga även för biologisk mångfald och matsäkerhet. För att klara samtliga dessa utmaningar måste vi både minska utsläppen av växthusgaser och skydda och återställa ekosystem.

De listar även de fem viktigaste politiska förändringar som de hoppas att rapporten leder till (baserade på rapportens slutsatser):

  1. Den globala avskogningen måste avta
  2. Dags för negativa utsläpp
  3. Prioritera naturliga klimatlösningar
  4. Utsläppsminskningar framför klimatkompensation
  5. Köttproduktionen måste minska kraftigt

Presskonferensen om rapporten avslutades med orden “Att hålla den globala uppvärmningen till långt under 2°C kan endast uppnås genom att minska utsläppen av växthusgaser från alla sektorer inklusive mark och livsmedel.”

Källor: IPCC-rapporten, BBC, The Guardian och Ekot

Mer att läsa