Gå till innehållet

Nya förhoppningar på djurparksvalpar

Varg i hägn. Foto: Marie Mattsson

Varg i hägn. Foto: Marie Mattsson

I Naturvårdsverkets förvaltningsplan för varg som fastställdes den 31 maj 2012 står följande: “den primära bevarandeåtgärden för vargen måste vara att minska inavelsgraden genom invandring, utplantering eller på annat sätt”. Hittills har invandring förväntats ske spontant och “på annat sätt” har tolkats som att skjuta vargar som troligen är inavlade. Den tredje metoden – utplantering – har hittills inte fungerat med en enda valp, men det ska göras ytterligare försök i vår.

Inför våren jobbar Naturvårdsverket med att märka vargtikar för att kunna ha koll på när de går in i sin lya för att få valpar. Hittills har två tikar märkts och förhoppningen är att hinna märka någon till i Mellansverige. Målet är sedan att placera ut djurparksvalpar med friska gener i de vilda kullarna och hoppas att de accepteras, växer upp till vilda vargar och sprider sina gener vidare.

Mats Amundin på Kolmårdens djurpark tycker dock att den här metoden har blåsts upp lite för stort i media och av politiker. Det är bara en pusselbit tillsammans med naturlig invandring och aktiv flytt, som skedde med Junseletiken.
– Jag tror att man ska vara ganska realistisk när man ser på möjligheterna till volym på det här, eftersom det finns så många praktiska svårigheter vi måste överbrygga, säger Mats Amundin till P4 Gävleborg.

– Det har ju hänt när forskarna varit ute och märkt att de kommit till något stort stenskravel, där det varit en väldigt trång ingång där de inte kunnat komma in. Eller att valparna kunnat försvinna bort i hörnen. Det är en risk vi måste ha med i vår beräkning.

Källa: P4 Gävleborg

Mer att läsa