Gå till innehållet

Nya dammrivningar återskapar 386 km vattendrag i Europa

Bro över Don River. Foto (beskuret): Bob1960evens, CC BY-SA 4.0

Nya dammrivningsprojekt har fått finansiering, vilket kommer gynna många hotade fiskarter och hela ekosystem.

51 procent av världens fiskar lever i sötvatten och de får det allt svårare enligt rapporten ”World’s forgotten fishes”. En tredjedel av världens sötvattensfiskar är nu klassade som hotade på den globala rödlistan och 14 procent anses antingen ”akut” eller ”starkt” hotade. Den biologiska mångfalden i sötvatten beräknas minska dubbelt så snabbt som i våra hav eller skogar. Vandrande arter har minskat med 76 procent och stora arter med hela 94 procent sedan 1970.

Det är denna utveckling som European Open Rivers Programme försöker motverka och nu har sammanlagt 19 mindre dammar i elva länder fått finansiering för att rivas. När projekten är klara har ungefär 386 kilometer flodsystem frigjorts i länder som Lettland, Slovakien, Frankrike och Storbritannien.

– De här dammrivningarna är ett steg närmare projektets vision om att skapa fritt flödande floder med friska, varierade och sammankopplade ekosystem i Europa, skriver Open Rivers Programme i en kommentar.

Bland de minsta flodsträckorna som frigörs är tre kilometer av Bodapous-floden i Frankrike, en insats som bland annat kommer gynna både lax och ål. Det största projektet (i antal kilometer återställt vattendrag) är en över sju mil sträcka av Don River i England där fiskarter som öring, harr och stensimpa nu kommer få återskapade livsmiljöer. Förutom många fiskarter gynnas hela ekosystemen runt floderna.

Källa: Open Rivers Programme

Mer att läsa