Gå till innehållet

Nya aktioner för skogen varje månad framöver

Skog på vintern. Foto: Erik Hansson

Från och med den 31 januari arrangeras Sundays for forests. Inspirerat av rörelsen Fridays for future är tanken att lyfta förlusten av biologisk mångfald i våra skogar en söndag i månaden.

– Vi når inte våra miljömål för skogen utan istället avverkas de sista oskyddade naturskogarna i Sverige och ersätts med trädplantager. Det är förödande för både den biologiska mångfalden och klimatet. Med Sundays for Furure välkomnar vi gamla och unga att följa med oss ut i skogen och se med egna ögon vad vi håller på att förlora, säger Angela Hunter från Bohusläns skogsnätverk som tagit initiativet till Sundays for forests.

På söndag kommer det bland annat anordnas en vandring i Strömstad (samling vid Hällekind kl. 11:30) för att sprida kunskap om “hur skogen fungerar som ekosystem, vilka arter som lever där, hoten mot dessa och hur man kan se skillnad på en naturskog och en plantage”.

– Om inget görs snart både i Sverige och i världen riskerar många arter och naturmiljöer att försvinna. Vi står inför det sjätte massutdöendet av arter på jorden som orsakats av människans påverkan. Det är liksom klimathotet ett hot även mot mänskligheten. Det moderna skogsbrukets framfart i skogen leder till förlust av viktiga livsmiljöer som behövs för många olika arter. Vi kan inte sitta tysta och se på utan det är dags att agera och säga ifrån på riktigt nu, säger Angela Hunter från Bohusläns skogsnätverk.

Förutom Bohusläns skogsnätverk stöds initiativet även av Naturskyddsföreningen Bohuslän, Naturskyddsföreningen i Strömstad, Naturskyddsföreningen Tanum, Naturskyddsföreningen Lysekil-Munkedal, Naturskyddsföreningen i Sotenäs, Skydda Skogen och Studiefrämjandet.

Senare under våren kommer Sundays for forests uppmärksammas i olika kommuner i Bohuslän och arrangörerna av Sundays for Forests uppmanar organisationer och privatpersoner att uppmärksamma och arrangera Sundays for Forests i hela Sverige under år 2021.

I samband med Sundays for forests lanseras även en nationell namninsamling för att skydda Sveriges skogar.

Sundays for forests kan följas på Facebook

Källa: Skydda skogen

Mer att läsa