Gå till innehållet

Ny WWF-rapport: Kraftig ökning av skogsbränder i världen

Skogsbrand i Chile 2017. Foto: Pablo Trincado from Santiago de Chile, Chile – Incendio forestal en Pirque Santiago de Chile, CC BY 2.0, Link

Enligt en ny rapport från Världsnaturfonden WWF blir världens skogsbränderna allt värre. För närvarande brinner det på många håll i Amazonas, Ryssland, Indonesien och i Kalifornien. Klimatkrisen förvärrar situationen.

– Klimatförändringar och skogsbränder förstärker varandra och bränderna i många delar av världen är idag större, mer intensiva och håller på längre än tidigare. Om nuvarande trender fortsätter kommer det att få förödande konsekvenser, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF.

Jämfört med 2019 brann det ungefär 25 procent mer skog under 2020 års första halvår. I Brasiliens del av Amazonas har bränderna under september månad ökat med över 80 procent jämfört med samma period 2019.

Vad beror bränderna på?
Bränder är en naturlig del av skogens ekosystem, men förutsättningarna för bränder har förändrats. Tre fjärdedelar av alla bränder är människan ansvarig för enligt WWFs rapport om skogsbränder. Bland annat genom att bränna bort skog för att skapa oljepalmplantager, mark åt köttindustrin eller sojaodlingar. Den allt kraftigare globala uppvärmningen gör också att det blir torrare och varmare och därmed mer lättantändliga träd och andra växter. Många träd runt om i världen börjar få svårt att anpassa sig till den allt kraftigare temperaturhöjningen. Det sker bland annat i Tyskland och i USA. Dessutom är dagens eldsäsonger längre och de extrema brandperioderna är vanligare. I västra USA har brandsäsongen blivit över 80 dagar längre på bara 30 år. Starkare vindar tillsammans med torrare marker gör också att bränderna blir svårare att släcka.

Bränder även i våtmarker
Det nya varmare klimatet gör också att skogsbränderna sprider sig till nya områden, exempelvis våtmarksområdet Pantanal.
– En stor fara med de nuvarande skogsbränderna är att de tränger längre in i de riktigt våta ekosystemen, exempelvis regnskogarna. Här blir bränderna katastrofala eftersom arter av både växter och djur inte är anpassade till ett liv med bränder, de överlever helt enkelt inte, säger Olle Forshed, regnskogsexpert på WWF.

Dessutom slår det hårt mot urbefolkningen som är beroende av skogarna för sin överlevnad.
– Skogsbränder drabbar urbefolkningars områden och sätt att leva särskilt hårt, möjligheter till att samla, odla och leva traditionellt av skogen förstörs och begränsas. Förra årets bränder i det brasilianska Amazonas drabbade 148 urfolksområden, fortsätter Olle Forshed.

För att skogsbränderna ska minska i antal och bli mindre katastrofala behövs enligt WWF en rad åtgärder:
• ​Stoppa avskogningen.
• Stärka ekosystemens motståndskraft mot klimatförändringar.
• Halvera utsläppen varje årtionde och ha nettonoll-utsläpp till 2050.

Även du som privatperson kan göra en rad insatser för att hjälpa regnskogarna (förutom att minska dina utsläpp):
• När du köper kaffe, kakao, bananer, ananas, vanilj, kanel, peppar, cashewnötter, kokos och kokosolja – välj certifierade produkter. Då minskar risken att du bidrar till skogsskövling.
• Minska köttkonsumtionen. Soja till djurfoder kan driva avskogning i regnskogsområden. Enbart svenska nötköttsproducenter importerade 52 miljoner kg soja som foder under 2018, då tillkommer de miljoner kilogram som gris- och kycklingindustrin importerar.
• Undvik att köpa produkter med palmolja och träprodukter från regnskog. WWF anser att det även kan rekommenderas att köpa certifierade palmoljeprodukter.
Skriv under en namninsamling för att produkter som bidrar till avskogning ska hållas borta från den europeiska marknaden.

Källor: WWF och National Geographic

Mer att läsa