Gå till innehållet

Ny vildsvinsfälla godkänd av Naturvårdsverket

Vildsvin i Grängshammar. Foto: Marie Gillander

Vildsvin i Grängshammar. Foto: Marie Gillander

En ny sorts fälla för vildsvin har nyligen blivit godkänd av Naturvårdsverket. Uppfinnaren Stefan Berggren har skapat en 7,5 kvadratmeter stor inhängnad som fylls med detaljer som vildsvinen uppskattar – vatten, lera, mat och några små granar. Målet med fällan är att hela flockar med vildsvin ska gå in i vad de upplever är en mysig miljö. De har inget emot att stå trångt och på det här sättet kan man fånga många vildsvin eller till och med en hel flock åt gången.

Fällan spärras sedan så att vildsvinen inte kommer ut. Inne i fällan kan vildsvinen böka efter mat varpå ett ganska skarpt ljud hörs. Ljudet förknippar djuren så småningom med mat, men ett liknande ljud avger också en tilläggsfälla som Stefan Berggren har skickat till Naturvårdsverket för godkännande. I tilläggsfällan går djuren in ett och ett och avlivas med ungefär samma ljud som när de äter i den större fällan. På grund av tillvänjningen uppstår aldrig någon panik i flocken.

Enligt Stefan Berggren är detta en betydligt bättre metod än att skjuta vildsvin vid åtlar (utfodringar) då det sällan leder till fler än en eller ett par fällda svin. Vildsvin är dessutom kloka djur som helst inte återkommer till en åtel där de blivit beskjutna.

Källa: Upplandsnytt

Mer att läsa