Gå till innehållet

Ny teknik ska rädda fisk från vattenkraft

Lax. Foto: Hans-Petter Fjeld via Wikimedia

Lax. Foto: Hans-Petter Fjeld via Wikimedia

Med hjälp av en ny teknik som just nu testas i Rickleån i Västerbotten ska fiskyngel på sin väg mot havet simma i den naturliga strömfåran istället för genom vattenkraftverkens turbiner. Fiskar som simmar genom turbinerna nedströms har en dödlighet på upp till 100 procent.

Det har tidigare genomförts en del åtgärder för fisk att ta sig uppströms oskadade, så som laxtrappor, men det här är ett av de första projekten i Sverige för att vandrande fisk som exempelvis öring och lax ska överleva resan nedströms.

Enligt Olle Calles, biolog och specialist på vandrande fiskarter vid Karlstad universitet, sker utvecklingen tack vare EU:s åldirektiv och ramdirektiv för vatten. Förhoppningen är att tekniken, som nu monteras i Rickleån, ska kunna användas även i utbyggda vattendrag i södra Sverige för att underlätta för ålen.

– Vi behöver fortfarande lära oss mycket mer om vilka tekniker som passar i olika situationer och på olika platser, säger Olle Calles.

Källa: Sveriges Radio

Mer att läsa