Gå till innehållet

Ny svensk djurskyddslag – straffbart överge katter, förbud mot cirkusdjur

Katt. Foto: Erik Hansson

Regeringen har lämnat in ett förslag på ny djurskyddslag till lagrådet. Bland annat blir det straffbart att överge katter, flera cirkusdjur förbjuds och Jordbruksverket ska utvärdera problemen med att minkar inom pälsdjursproduktionen inte får tillgång till naturligt beteende, skriver Sven-Erik Bucht (S) och Isabella Lövin (MP) på DN Debatt.

– Den stora nyheten är egentligen att vi har en lagstiftning som har väldigt många år på nacken, den är 30 år gammal, den är lappad och lagad i flera omgångar. Nu tar vi ett helhetsgrepp, moderniserar lagen och vi tar ytterligare steg för att förbättra djurvälfärden, säger Sven-Erik Bucht till TT.

Ett av de tydligaste förslagen i den nya djurskyddslagen är ett förbud mot att överge tamdjur och att det ska framgå klart och tydligt att övergivna och förvildade katter omfattas av djurskyddslagen. Länsstyrelsen ska också ha en skyldighet att ingripa om man inte kan hitta en person som är ansvarig för katten. Regeringen utlovar dessutom att utreda frågan om märkning och registrering av katter.

LÄS ÄVEN: • Så många fåglar blir byten åt tamkatter och så minskas risken

Ett annat område som den nya lagen tar upp är kravet på naturligt beteende. Regeringen föreslår att “djur ska få utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande”. 

Det föreslås också förbud mot lidande vid träning eller deltagande i prov med djur, samt skärpt förbud mot dopning, förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus, möjlighet för personal inom vård och socialtjänst att anmäla allvarliga djurskyddsproblem och en utredning ska avgöra “lämpliga och proportionerliga straffsatser för brott mot djur”.

När det gäller att föda upp minkar för att de ska bli päls menar regeringen att flera utredningar och rapporter visat att det finns “betydande problem avseende möjligheterna till naturligt beteende”. Jordbruksverket ska därför utvärdera välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen. 

Sist, men kanske inte minst, poängteras att den nya djurskyddslagen ska förbättra djurvälfärden utan att stå i vägen för att svenska lantbrukare ska kunna öka livsmedelsproduktionen.

Källa: DN Debatt

Mer att läsa