Gå till innehållet

Ny studie: Storskalig anpassning av Europas skogsbruk krävs i framtidens klimat

Trädplantage.Sammansättningen av trädslag måste ändras för att minska sårbarheten, skriver forskarna. Foto: M. Porcius CatoEget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk

Det hållbara skogsbruk som utförs i Europas skogar för att öka kolupptaget ger liten eller ingen klimatvinst. Det visar en ny studie som publicerats i Nature nyligen. Forskarna skriver att skogsbruket istället måste anpassas till framtida klimat för att klara torka, stormar, bränder och angrepp. 

Det är ett internationellt forskarteam vid Vrije universitet i Amsterdam som har utfört studien. Den bygger på tre olika scenarior som speglar olika sätt som skog kan mildra den globala klimatförändringen: Genom att öka kolupptaget, öka skogens förmåga att reflektera solljuset och att minska den lokala temperaturen nära skogen.

Men ingen av dessa tre scenarior resulterade i den förväntade klimatnyttan. Forskarna säger i en artikel i The Global Plant Council:

– Vi föreslår att den huvudsakliga uppgiften för skogsbruket i Europa de kommande årtiondena är att anpassa skogarna till framtida klimat. Om det görs är chansen större att bränder, stormfällning, torka och angrepp kan undvikas. Då bibehålls även möjligheten att få ut virke ur skogen i framtiden och skogen kan dessutom ge ekologiska, sociala och kulturella tjänster. En storskalig anpassning av Europas skogsbruk krävs och sammansättningen av trädslag måste ändras för att minska sårbarheten, menar forskarna.

Källa: Nature

Mer att läsa