Gå till innehållet

Ny studie: Odlad lax största hotet mot vild lax

Det vilda laxbeståndet har minskat med 55 procent sedan 1980-talet. Nu visar två nya studier att de odlade laxarna ändrar genetiken hos vilda laxar och att laxodlingarna utgör det största hotet mot världens vilda laxbestånd.

De tolv forskarna skriver i sin nya studie, som publicerats i ICES Journal of Marine Science, att odlade laxar som rymt utgör det största hotet mot den vilda populationen. Det näst största hotet kommer från laxlöss, som också i stor utsträckning kommer från odlade individer.

Läs även: • Världens laxodlingar allt mer infekterade av löss

– Dessa två faktorer påverkar populationerna i så hög utsträckning att de kan bli akut hotade eller utrotade och en stor risk för ytterligare minskning och förluster i framtiden, skriver forskarna i sin sammanfattning.

I en annan ny studie, som publicerats i magasinet Nature och som 15 forskare vid sex olika forskningsinstitut ligger bakom, visas att det förekommer korsningar mellan odlade och vilda laxar och att de påverkar de sistnämda i stor utsträckning.

LÄS ÄVEN: • Vildlax-beståndet mer än halverat på 30 år

– Det fortsatta stora antalet odlade laxar som smiter ut i det vilda hotar den vilda laxpopulationen genom att skapa genetiska förändringar i egenskaper relaterade till fiskarnas kondition. Våra resultat ger viktiga bevis och en läglig varning om den potentiella ekologiska påverkan från odlade djur, skriver forskarna i Nature-artikeln.

Källor: Nature – Gene flow from domesticated escapes alters the life history of wild Atlantic salmon och Research Gate – The major threats to Atlantic salmon in Norway

Mer att läsa