Gå till innehållet

Ny studie: Mikroplaster i Östersjön “obehaglig” påverkan på fisk

Det släpps ut stora mängder mikroskopiska plastpartiklar i Östersjön varje år. En ny studie visar att det påverkar fiskyngel “väldigt negativt”. Exakt hur det påverkar oss människor högre upp i näringskedjan är fortfarande något oklart.

Enligt en rapport från Östersjöcentrum släpps det årligen ut 39 ton mikroplaster i Östersjön enbart från vår användning av skönhetsprodukter. I en ny studie av marinbiologen Oona Lönnstedt från Uppsala universitet dras en koppling mellan mikroplasterna och de kraftigt minskande bestånden av abborre och gäddor längs Östersjöns kuster.

– Det ser inte så bra ut. De här mikroplasterna är giftiga, så de påverkar fiskens nervcentrum och deras beteende väldigt negativt. Vilket är ett stort problem och kan förklara, till en liten del i alla fall, varför vi har mindre och mindre överlevnad bland just de här kustlevande fiskarterna. Deras doftsinne påverkas och de kan inte svara riktigt på rovdjursdofter längre, så de blir sämre på att hålla sig undan från hot. De gömmer sig inte längre på samma sätt utan blir tagna av rovdjur, säger Oona Lönnstedt till P4 Malmöhus.

Förutom skönhetsprodukter kommer mikroplasterna bland annat från fleecekläder och plastskräp som bryts ned. I den senaste rapporten från Håll Sverige Rent är Bohusläns kust bland de mest nedskräpade i Europa.

Exakt hur dessa plaster påverkar oss människor högre upp i näringskedjan är fortfarande oklart.

– Vi vet inte hur det påverkar, det måste vi undersöka mer. Men vi vet att vi måste göra något. Plasten kan inte tas bort ur Östersjön, det är som att fylla ett badkar med något som inte försvinner och det är inte bra för någon, säger forskaren Katja Broeg till DN.

I försök i bassänger har forskare kunnat visa att mikroplaster ökar halten giftiga ämnen som PCB och PAH i vattnet. Dessa ämnen ger fiskar leverskador och kan även orsaka sår i deras magar. Det har flera studier visat. Fortfarande är det dock något oklart om den koncentrationen av plast som finns i haven är tillräckligt hög för att orsaka skador.

Med tanke på att forskare förutspår att plasten som dumpas i haven kommer fördubblas de kommande tio åren är det troligen bara en tidsfråga innan man säkert vet att koncentrationen är farlig.

Läs mer:
• Ny studie: Så mycket plast hamnar i haven
• Dvd-fodral dödade starkt hotad val
• Ny ledtråd till var all världens plast tar vägen

Källa: P4 Malmöhus, Baltic Eye Policy Brief, Forskning och framsteg och DN

Mer att läsa