Gå till innehållet

Ny studie: Honungsbin konkurrerar ut vildbin

Honungsbi. Foto: Erik Hansson

Nu har ännu en studie undersökt hur vildbin påverkas när det introduceras honungsbin i ett område. Forskarna kom fram till att det kan leda till konkurrens och att vildbin hotas.

Tidigare studier har bland annat visat att bikupor med honungsbin i USA drabbar vildbin och minskar jordgubbsskörd och franska forskare kom fram till att bikupor påverkar vilda pollinatörer negativt i stadsmiljöer.

– Det finns väldokumenterade bevis för att tambin, särskilt honungsbin (Apis mellifera L.), kan ha negativa effekter på vilda pollinerare i naturen. Konkurrensen från honungsbin kan också minska frösättningen i inhemska växter eftersom de får färre besökt av vilda pollinatörer, skrev forskarna i den förstnämnda studien, som publicerats i Nature.

Ny studie med liknande resultat
Nu har en ny, tvåårig studie från trädgårdar i Australien visat liknande resultat. Om europeiska honungsbin (Apis mellifera) introduceras i områden så kommer vildbina få en hårdare konkurrenssituation om pollen och nektar. Det drabbade särskilt vildbin som lever i trädgårdar som domineras av blommor som inte är inhemska.

– Alla inhemska biarter påverkades inte, men när de föredrog samma blomarter som honungsbin eller när det gällde stora bin, som behöver mer mat, hade honungsbin en negativ inverkan, säger studiens huvudförfattare Kit Prendergast.

Honungsbin är effektiva
Honungsbina lever i stora kolonier och är så effektiva både på att hämta pollen och nektar och på att kommunicera till andra bin i kolonin var det finns mat att de inte lämnar tillräckligt mycket nektar och pollen kvar åt vissa inhemska bipopulationer.

Forskarna kunde se att konkurrensen var särskilt hård i trädgårdar med få inhemska vilda växter som de australienska bina utvecklats tillsammans med. I kombination med andra hot som ökad exploatering och storskaligt jordbruk riskerar konkurrensen att öka pressen på flera biarter.

Kontrollera honungsbin och hjälp inhemska arter
För att minska trycket på de inhemska bina rekommenderar Kit Prendergast att trädgårdsägare planterar växter som uppskattas av inhemska bin, men också att inte tätheten av honungsbin blir för högt eftersom det kan leda till hård konkurrens.

– Europeiska honungsbin har introducerats runt om i världen och utgör ett ytterligare hot mot många inhemska biarter som redan riskerar att minska eller till och med utrotas på grund av ökande urbanisering, avslutar Kit Prendergast.

Källor: Curtin University och Biological Journal of the Linnean Society

Mer att läsa