Ny studie: gamla träd lagrar allt mer kol

Gammal rödek. Arkivfoto (beskuret): (c)2016 Derek Ramsey (Ram-Man) – Self-photographed, CC BY-SA 4.0

25-åriga studier av en skog i USA visar en kraftig ökning av kollagringen och det är ekar på över 100 år som står för en stor del av lagringen.

Studien har jämfört kollagringen i Harvard Forest i USA mellan åren 1992 och 2015. Forskarna kom fram till att den nästan fördubblats under de här åren och att gamla rödekar, som är minst 100 år gamla, står för en stor del av ökningen. De visade inte heller några tecken på att minska sitt växande när de blev äldre.

Ökad koldioxidmängd i atmosfären, längre växtsäsong på grund av den globala uppvärmningen och lokalt ökad nederbörd har fått träden att växa snabbare och därmed också lagra mer koldioxid. Marken i den undersökta skogen innehöll nästan hälften av den lagrade kolen, men det verkade framför allt vara trädens lagringsförmåga som ökat sedan 90-talet.

Detta innebär inte en garanti för att världens skogar kommer fortsätta lagra mer kol i takt med att klimatkrisen fördjupas. Forskarna påpekar att det kan förändras när skogarna drabbas av allt fler extremväder till exempel stormar, fler invasiva arter, när USAs miljölagar fortsätter att monteras ned och naturligtvis även när skogar avverkas.

– Att se förlusten av våra älskade skogar i realtid gör att de framtida hoten känns verkliga. Det är viktigt att erkänna de viktiga tjänsterna som skogar står för idag och att skydda dem inför framtiden, säger Audrey Barker Plotkin, chefsekolog och medförfattare till studien, till The Harvard Gazette.

LÄS ÄVEN:
Låta skogar växa – effektivare och billigare klimatlösning än trädplantering
Artrik skog lagrar mer än dubbelt så mycket kol som monokulturer
Global uppvärmning försämrar symbios mellan svampar och träd
Extremvärmen får ovanligt många svenska träd att tappa grenar
Gamla tropiska skogar fortsätter lagra mer koldioxid – men hoten ökar
Skogsavverkning släpper ut sex gånger mer än man tidigare trott

Källor: Harvard University och Ecological Monographs