Gå till innehållet

Ny studie: Ekosystemtjänster finns framför allt i gamla skogar

Tivedens nationalpark. Foto: Erik Hansson

Ekosystemtjänser, så som bär, svamp, rekreation, kolinlagring och artrikedom, är betydligt högre i äldre skogar. Det visar en ny studie från Umeå och Göteborgs universitet, samt SLU i Uppsala. Forskargruppen konstaterar också att “skogsbruket leder till skogar med färre och lägre nivåer av många av skogens värden”.

Ekosystemtjänster definieras av Naturvårdsverket som “alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet”. Det kan vara till exempel kolinlagring i marken, markvegetationens artrikedom, rekreation, förekomst av blåbär och död ved.

I en ny studie, publicerad i Environmental Research Letters visar en forskargrupp från Umeå universitet, SLU i Uppsala och Göteborgs universitet att de högsta nivåerna av de flesta ekosystemtjänsterna finns i skogar äldre än 120 år. Det vill säga skogar som blir äldre än när skogar normalt sett avverkas i det svenska skogsbruket. Skogsbrukets begränsning av skogars ålder “leder till skogar med färre och lägre nivåer av många av skogens värden”.

– Våra resultat visar att om skogar tillåts blir gamla så levererar de inte bara mer av många ekosystemtjänster, utan även att det ryms fler värden i en och samma skog, säger Micael Jonsson, universitetslektor på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, huvudförfattare till studien.

Tord Snäll, professor vid SLU i Uppsala, berättar att det diskuteras att sänka avverkningsåldern inom skogsindustrin och att det enligt forskarnas slutsatser skulle få ytterligare negativa konsekvenser för många ekosystemtjänster.

Studien visade också skillnad mellan olika trädslag. Det visades tydligt när granskogar jämfördes. En medelålders monokultur med enbart granar hade låga värden för alla ekosystemtjänster förutom trädtillväxt. En äldre skog med enbart gran eller med inslag av björk hade de högsta värdena för flera av tjänsterna.

Studien är baserad på data från den svenska Riksskogstaxeringen.

Läs även:
30 experter: Vi behöver prata om annat än naturens ekonomiska värde
Ny studie: gamla träd lagrar allt mer kol
• Två nya oroväckande rapporter om Sveriges skogar
Ny WWF-rapport: Sverige behöver skogspolitik grundad på vetenskap

Källor: Umeå universitet och Environmental Research Letters (2020)

Mer att läsa