Gå till innehållet

Ny studie: Bekämpningsmedel med neonikotinoider hotar vilda bin

Bi på rapsblomma. Foto: Ivar Leidus, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50280119

Bi på rapsblomma. Foto: Ivar Leidus, CC BY-SA 4.0.

Rapsfält behandlade med bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider har kopplats till att Storbritanniens population av vilda bin minskar kraftigt. Det visar ny forskning som publicerats i Nature Communications.

Forskarna har mellan åren 1994 och 2011 (då neonikotionider använts flitigt) undersökt 62 arter bin som födosöker i rapsfält. De fann att rapsfält som besprutas med neonikotinoider ligger bakom en storskalig och långsiktig minskning av vilda bins utbredning och populationer. I snitt minskade antalet bin med en tredjedel i rapsfälten med neonikotinoider.

LÄS ÄVEN: • LRF:s ansökan om att få använda bidödande bekämpningsmedel avslås.

Det har tidigare visats att neonikotionider har en negativ inverkan på honungsbin och vissa kommersiellt använda vilda bin.

LÄS ÄVEN: • Världens mest använda insektsmedel skadar humlor.

Huvudförfattaren bakom rapporten, Ben Woodcock:
– Även om vi bevisat att neonikotionider är en bidragande faktor till att vilda bin minskar så finns det även andra faktorer som påverkar. Vilda bin har minskat i hela världen och det har kopplats till minskande livsmiljöer, smittspridning, klimatförändringar och andra bekämpningsmedel.

Källa: Science Daily

Mer att läsa