Gå till innehållet

Ny studie: Att skjuta vargar hjälper inte boskap

Varg i hägn. Foto: Cecilia Rudengren

Varg i hägn. Foto: Cecilia Rudengren

Enligt en ny studie kan det vara ineffektivt att skjuta vargar för att stoppa attacker på boskap. Effekterna blir snarare de omvända – det ökar risken för att vargar kommer ge sig på boskap i området i framtiden.

Studien har undersökt människans påverkan på de komplexa förhållande som styr de flocklevande vargarna och den vanligaste åtgärden – att skjuta vargar som rör sig nära boskap. Under 2013 sköts till exempel fler än 2000 vargar i USA. Detta var möjligt eftersom vargarna togs bort från den så kallade Endangered Species Act 2011 i flera delstater.

Statistik som visar hur antalet skjutna vargar och antalet vargflockar ökar attackerna på boskap. © 2014 Wielgus, Peebles

Statistik som visar hur antalet skjutna vargar och antalet vargflockar ökar attackerna på boskap. © 2014 Wielgus, Peebles

Robert Wielgus, som är ekolog på Washington State University, visade 2008 i forskning om pumor att det ledde till fler attacker på boskap om pumorna skjuts. När fullvuxna djur dödas så flyttar yngre individer till samma område och är då ännu mer benägna att attackera kor och får.

Nu har han gått igenom 25 års data kring vargjakt och vargattacker på boskap i vargdelstaterna Idaho, Montana, och Wyoming. Robert Wielgus upptäckte då att året efter att en varg skjutits så ökade risken att boskap skulle dödas av vargar med mellan 4 och 6 procent och om fler vargar dödades ökade risken ytterligare. Om däremot upp till 25 procent av alla vargar i en delstat dödades under ett och samma år minskade förlusten av boskap. Något som hände i fjol i delstaterna Montana och Idaho. Vilket dock kan leda till att vargarna åter skyddas av Endangered Species Act och därmed inte får jagas i den omfattningen längre.

– Det är lite av ett moment 22. Det går att reducera populationen nu, men det går bara till en viss gräns och när man slutar med det kraftiga uttaget maximeras boskapsattackerna, förklarar Robert Wielgus.

Varför fler boskap dödas när ett fåtal vargar skjuts är oklart, men Robert Wielgus misstänker att det har med vargarnas flockbeteenden att göra. Om alfahanen eller alfahonan skjuts kan flocken dela upp sig och bilda flera flockar, som därmed snabbare förökar sig.

Wielgus teori stöds av vargforskaren Doug Smith i Yellowstones nationalpark. I Yellowstone, där jakt inte är tillåtet, är vargflockarna stora och komplexa med vargar av alla möjliga åldrar, till skillnad från flockar i andra delstater som ofta är mindre och bara består av ett par och deras valpar.

I sin rapport skriver Robert Wielgus att de fortfarande kan vara berättigat att döda enskilda vargar för att stoppa boskapsattackerna på kort sikt, men att metoder utan dödlig utkomst bör testas samtidigt.

I en dal i Idaho har fårägare deltagit i ett nytt försök att minska vargattackerna på de 30 000 får som lever här. Övervakning av vargarna för att inte leda fåren nära vargarnas lyor, vakthundar, blinkande starka ljus för att skrämma bort närgångna vargar, fler människor som vaktar fåren och linor med klädrester runt flocken om natten har visat sig effektivt och betydligt billigare än att hyra in en jägare från helikopter. I området har det under sju års tid bara dödats 30 får och inte en enda varg har fått sätta livet till.

Robert Wielgus ska nu utvidga sin forskning, som bekostats av USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket, U.S. Fisch and Wildlife Service, för att undersöka alla möjligheter för att kontrollera vargar. Verkets chef inom forskning på vilda djur, John Pierce, säger att de skulle föredra en lösning på problemet som inte innebar dödande.

Läs mer:
Så kan får och jakthundar skyddas från varg.
Den problematiska situationen för Alaskas vargar.
SLU: Rovdjursstängsel är effektiva.
Skräckologi, vikten av rovdjur i ekosystem.
Våra artiklar om vargar.

Källor: PLOS One och National Geographic

Mer att läsa