Gå till innehållet

Ny nationell strategi för att skydda svensk skog

Bokskog i Gribskov på Nordsjälland. Foto: Malene Thyssen, CC BY-SA 3.0. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=752225

Ädellövskog ska få hög prioritet i den reviderade planen. Foto: Malene Thyssen, CC BY-SA 3.0.

Efter att ha fått in synpunkter från myndigheter, skogsföretag och intresseorganisationer har nu Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket reviderat den nationella strategin för formellt skydd av skog. Till år 2020 ska ungefär 90 000 hektar skogsmark skyddas och det gäller framför allt skogar som redan har höga naturvärden. 

Det anses nämligen mer kostnadseffektivt att bevara skogar med höga naturvärden än att återskapa naturvärden genom restaurering. Den nya strategin ska säkerställa de mest värdefulla skogarna i landet och även ta fram en modell för prioriteringar samt länsvisa mål för skydd av skog.

Mer att läsa