Gå till innehållet

Ny stor studie: Leoparder betydligt mer hotade än man trott

Leopard. Foto: Marie Mattsson http://mariemattsson.se/

Leopard. Foto: Marie Mattsson 

Leoparder är världens mest utspridda kattdjur och de är skickliga på att överleva i olika livsmiljöer, men enligt en stor ny studie finns de bara i 25-37 procent av deras tidigare utbredningsområden och minskar i antal mer än andra landlevande rovdjur. På sina håll har underarter minskat med upp till 90 procent.

Det har tidigare funnits leoparder över stora delar av Europa, Asien och Afrika. De klarar av att överleva i allt från öknar på den Arabiska halvön till djungler på Java och tar väldigt varierade bytesdjur. De är helt enkelt mästare på att klara sig under olika förutsättningar, men de behöver fortfarande vilda livsmiljöer för att överleva. I den hittills största studien av leoparder visar forskarna att kattdjuren nu bara återfinns i 25-37 procent av sina tidigare områden och bara 17 procent av de områden som leoparder nu lever i är skyddade.

Sex av nio underarter anses nu vara allvarligt hotade och vissa underarter har minskat så mycket som 90 procent. Detta var tidigare okänt eftersom det framför allt forskats på de mer välkända bestånden av leoparder. Nu väntas leoparder graderas som “hotade” på IUCN:s internationella rödlista.

– Vi upptäckte att många leopardpopulationer är mycket mer hotade än vad man hittills trott. Folk borde se dem som hotade djur, ungefär som lejon eller elefanter, sa Andrew Jacobson, studiens huvudförfattare.

Förutom förlorade livsmiljöer drabbas leoparderna också av färre bytesdjur, jakt på deras vackra skinn, samt ohållbar troféjakt på vissa håll.

LÄS ÄVEN: • Förbud mot leopardjakt i Sydafrika.

Studien visar också att det går att vända utvecklingen. I östra Ryssland och vid bergskedjan Kaukasus minskade antalet leoparder tidigare, men efter att myndigheterna skapat skyddade områden och gjort insatser mot tjuvjakt har leoparderna i områdena återhämtat sig. Nu krävs det fler liknande åtgärder i andra områden, menar Andrew Jacobson.

Mer att läsa