Gå till innehållet

Ny stor studie: Ekologisk odling allt viktigare i en varmare värld

Råg. Foto: Maths Nilsson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-maths-nilsson/

Råg. Foto: Maths Nilsson 

En av de största undersökningarna någonsin om ekologisk odling visar att det kan vara avgörande för att förse världen med mat när den globala uppvärmningen blir allt större. Dessutom är metoden inte lika ineffektiv som många kritiker hävdar.

I undersökningen gicks hundratals rapporter igenom och slutsatsen är att det kan vara mer produktivt och lönsamt än den nuvarande formen av jordbruk i långa loppet, framför allt i utvecklingsländer. Dessutom är det bättre för miljön, maten innehåller mindre giftiga bekämpningsmedel, ger bättre ekosystemtjänster och sociala fördelar.

Efterfrågan på ekologisk mat och dryck ökar i hela världen. Mellen 1999 och 2013 har försäljningen ökat till det femdubbla och beräknas fördubblas igen till år 2018. Det finns nu certifieringar i 170 länder och USA:s jordbruksminister, Tom Vilsack, beskriver det som “en av de snabbast växande segmenten i amerikanskt jordbruk”.

För jordbruken finns också möjlighet att tjäna mer pengar med ekologiska odlingar. En stor undersökning på 55 grödor på fem kontinenter visade att de gav 22-35 procent bättre förtjänst än vanliga grödor. Detta eftersom det går att ta mer betalt för ekologisk mat.

Den stora rapporten, som publicerades i Nature Plants, går därmed mot bland annat brittiska myndigheter och flera kritiker som menar att ekologiska odlingar inte producerar tillräckligt med mat och är “driven av ideologier”. Bland annat slås fast att minskningen av skördarna troligen inte blir mer än 8-25 procent vid en övergång till ekologiskt jordbruk och i en tidigare stor studie kan denna minskning ytterligare halveras genom att regelbundet byta grödor och undvika ensidigt nyttjande av jorden. För vissa grödor, som bönor, ärtor och linser, var det ingen skillnad alls i skördar mellan produktionen i ekologiska odlingar jämfört med odlingar med konstgödsel och besprutning.

I takt med att klimatet förändras har det ekologiska jordbruket en ytterligare fördel. Det ger nämligen bättre skördar vid torka då den formen av gödsel behåller fukten i marken. Omfattande torka förväntas bli allt vanligare i världen framöver.

Dessutom anses ekologiska odlingar vara extra effektiva i utvecklingsländer där många bönder inte har råd med artificiellt gödsel och bekämpningsmedel. En FN-rapport som gått igenom två miljoner afrikanska jordbruk fann att ekologiska odlingar mer än fördubblade skördarna.

Sist, men inte minst, fann rapporten att ekologisk odling är bättre för naturen och djurlivet och minskar exponerandet av giftiga bekämpningsmedel både på bondgårdarna och i maten.

Författarna till rapporten menar inte att ekologiskt jordbruk ensamt kan föda planeten, men att vi måste inse vilken potential det finns i kemikaliefritt jordbruk genom att blanda det med hur konventionellt jordbruk bedrivs idag.

Källor: Nature Plants och Independent

Mer att läsa