Gå till innehållet

Ny stor kungsörnspopulation i USA

Juvenil kungsörn. Foto: Zsombor Károlyi

Juvenil kungsörn. Foto: Zsombor Károlyi

I ett stort samarbete mellan naturorganisationerna Audubon Minnesota och the National Eagle Center, samt myndigheter i Minnesota och Wisconsin har kungsörnar som övervintrar längs floden Mississippi studerats. Glädjande nog ser det ut att gå allt bättre för den majestätiska arten i området och det var inte länge sedan man upptäckte att det över huvud taget fanns några kungsörnar där under vintern.

I januari räknade frivilliga tillsammans med National Eagle Center till minst 80 kungsörnar som övervintrade i branterna och ravinerna längs Mississippi-floden. Dessa kungsörnar tycks härstamma från häckande fåglar i östra Kanada och har hittat ett nytt område att spendera vintrarna på.

Denna nya population ställer krav på hur exempelvis vindkraftverk byggs i närheten och organisationerna bakom undersökningen kommer framöver jobba med att bättre förstå kungsörnarnas förflyttningar, ta fram en plan för deras bevarande och informera och engagera allmänheten om hur dessa mål ska uppnås.

den här kartan kan tre sändarförsedda kungsörnar följas på en interaktiv karta.

Läs mer:
• Positiva nyheter om naturen.
Våra artiklar om kungsörnar.

Källa: Audubon

Mer att läsa