Gå till innehållet

Ny stor kartläggning: 100 000 tjuvskjutna elefanter på tre år

I den första stora och tillförlitliga kartläggningen av tjuvskjutna elefanter i hela Afrika framkommer att 100 000 afrikanska elefanter dödats på tre år. Enbart under 2011 sköts var tolfte afrikansk elefant av tjuvjägare och i centrala Afrika har elefantpopulationen minskat med 64 procent på bara tio år.

Afrikansk elefant. Foto: Kristian Littke

Afrikansk elefant. Foto: Kristian Littke

Den nya studien grundar sig på lokala och regionala populationsuppskattningar, samt data om illegalt dödade elefanter från CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Forskarna bakom studien hoppas att denna första heltäckande bild av de afrikanska elefanternas situation ska kunna påverka myndigheter att vidta åtgärder.

Exakt hur många elefanter som finns i Afrika är något oklart. Enligt siffror från IUCN fanns det någonstans mellan 472 000 och 690 000 elefanter kvar i Afrika år 2007. Men de siffrorna baserades redan då på gammal data och sedan dess har alltså en bra bit över 100 000 elefanter skjutits.

En ny räkning är planerad till mitten av 2015 då “Great Elephant Census” ska leta upp elefanter från luften. Ett problem med denna räkning är att det blir svårt att hitta skogslevande elefanter och att leta igenom skogar är tidsödande och kostsamt.

Förutom den uppenbar risken för utrotning är den kraftigt minskande elefantpopulationen ett problem även för artens genetiska variation och kan göra elefanterna exempelvis känsligare för sjukdomar. Det är också ett stort problem för Afrikas ekosystem. Elefanter är oerhört viktiga för att bibehålla balansen i ekosystemen genom att exempelvis öppna upp skogsområden och skapa brandgator, gräva upp vattenreservoarer som andra djur drar nytta av och lämna viktig näring efter sig. Elefanterna är också mycket viktiga för att fröer ska kunna spridas och därmed för att bibehålla skogsområdens diversitet.

Källa: National Geographic

Mer att läsa