Gå till innehållet

Ny rapport varnar för att bränna träd som bioenergi

Träpellets är ett exempel på fast biobränsle. Foto: Amaza, CC0.

Att bränna träd som förnyelsebar bioenergi är inte så hållbart som EUs klimat och energi-politik framställer det som. Det framkommer i en ny rapport.

Rapporten är skriven av det oberoende kunskapscentret Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), på uppdrag av Greenpeace i Nederländerna, och har gått igenom studier och undersökt hur skogarna i Estland blir till pellets som bränns som bioenergi.

Estland är en av de största producenterna av träpellets i EU och har försett unionen med över 1,2 miljoner ton de senaste 30 åren. Granskningen av SOMO visar att precis som i andra länder kommer detta biobränsle ibland från gamla skogar med höga naturvärden och att det även lett till att vattendrag försämras när skogar intill vattnet kalhuggs och att våtmarker utdikas. Alla dessa tre kriterier är brott mot Nederländernas hållbarhetsregler för bioenergi.

– Förstörelsen av dessa ekosystem för att producera träpellets och intensifieringen av avverkningen hotar den biologiska mångfalden och underminerar skogarnas förmåga att fungera som kolsänkor, skriver SOMO i sin rapport.

– Vi kan inte bekämpa klimatförändringarna genom att hugga ned och bränna träd. Därför är inte regler som uppmuntrar detta lämpliga för ändamålet. Till och med de bästa hållbarhetskriterierna i EU tillåter skogsförstörelse i energiproduktion. EU måste sluta räkna med virke direkt från skogen i målen för förnybar energi och nationella regeringar måste sluta subventionera denna förstörelse, säger Greenpeace EU:s kampanjchef för jordbruk och skog, Sini Eräjää.

Långt ifrån första varningen

Greenpeace menar att i takt med att EU-länder bränner ännu mer virke för att få värme och el kan det leda till att det släpps ut ännu mer växthusgaser än från de fossila bränslen som de skulle ersätta. Åtminstone på kort sikt enligt detta öppna brev från nästan 800 forskare. I dagsläget utgör eldandet av träd 35 procent av vad EU räknar som en hållbar energimix. 2015 gick över 60 procent av det virke som användes i EU till uppvärmning och elektricitet, enligt rapporten.

Det är långt ifrån första gången som rapporter eller forskare kommer fram till oroande slutsatser om att använda skogar till bioenergi. 2018 skrev forskare ett gemensamt brev som publicerades i Nature där de varnar för att EU:s planer för bioenergi från skogen kan öka kolet i luften för årtionden framåt och “kan sätta ett farligt globalt exempel”. Samma år skrev 123 organisationer att storskalig biomassa från skog är en ”farlig villfarelse”. En EU-rapport från i våras varnade för att biobränsle från skog ger högre utsläpp än kol och olja och i februari skrev 500 forskare ett öppet brev till EU och USA där de uppmanar makthavarna att “sluta behandla förbränning av trä som koldioxidneutralt”.

Källor: Greenpeace och rapporten “Wood Pellet Damage

Mer att läsa