Gå till innehållet

Ny rapport: “Trädplantager hjälper inte mot klimatkrisen”

Trädplantering i Sverige. Foto: Erik Hansson

En ny rapport från Storbritannien visar att landets trädplantager inte bidrar nämnvärt till att minska klimatkrisen. I stort sett allt virke används nämligen till kortvariga produkter som papper, förpackningar eller bioenergi. Situationen är likartad i Sverige.

I Storbritannien har kommittén för klimatförändringar föreslagit att det ska planteras 1,5 miljarder nya träd till år 2050, vilket motsvarar 30 000 hektar om året. Men nu kommer kritik mot planen i en ny rapport, beställd av Royal Society for the Protection of Birds (RSPB). I rapporten framgår att över hälften av de avverkade träden används i produkter med en livslängd på under 15 år och en fjärdedel bränns.

Det kan jämföras med Sverige där ungefär 77 procent av virket från skogsbruket blir antingen bioenergi eller pappersmassa – det vill säga produkter med en väldigt kort livslängd.

– Det är ingen mening att plantera mängder av snabbväxande barrträd med motiveringen att de lagrar kol snabbt, om virket sedan går in i ett pappersbruk. Allt detta kol kommer då att gå förlorat till atmosfären inom några år. Vi bör inte rättfärdiga icke-inhemskt skogsbruk om det inte används som ett långsiktigt kollager, säger Thomas Lancaster, vid RSPB, till The Guardian.

Planerna på massiva trädplanteringar hotar också flera fågelarter i Storbritannien som idag häckar på de områden som kan bli trädplantager i framtiden. Exempelvis storspovar som lever på myrmarker.

Forskarna bakom rapporten kommer fram till att det bästa sättet att motverka klimatkrisen är att plantera lövträd på rätt platser och sedan lämna skogarna som växer upp intakta.

Läs även:
Skogsavverkning släpper ut sex gånger mer än man tidigare trott
Skogsindustrin står för stor del av världens kolutsläpp
EU-experter förkastar Sveriges beräkningsmodell för att få avverka mer skog
”Sverige och andra skogsrika länder tar inte klimathot från avverkning på allvar”

Källa: The Guardian

Mer att läsa