Gå till innehållet

Ny rapport: Regnskogen avverkas “chockerande snabbt”

Avverkad regnskog. Foto: Rich Carey, Shutterstock/WWF

Mellan 2004 och 2017 har regnskog på en yta som motsvarar hela Sverige försvunnit, skriver WWF i en ny rapport. Sedan dess har dessutom avskogningen i bland annat Brasilien ökat och slagit nya rekord.

Rapporten, Deforestation Fronts, visar att skogsområden stora som Sveriges yta har avskogats i Asien, Syd- och Mellanamerika och Afrika under en 13-årsperiod mellan 2004-2017. Det beror framför allt på omvandling till storskaligt jordbruk, ohållbart skogsbruk, gruvdrift och infrastruktur som vägar och gruvor och i dagsläget är tropiska skogar i cirka 29 länder hotade.

– Avskogningen fortsätter i chockerande takt, särskilt i områden där några av världens mest hotade vilda djur och växter finns, skriver Världsnaturfonden i ett pressmeddelande.

Svenskar vill se politiker som agerar
Peter Westman, biträdande generalsekreterare på WWF säger i ett pressmeddelande att siffrorna “är alarmerande”, men att medvetenheten “äntligen verkar öka i hela samhället för konsekvenserna av detta”. Det visas också i en ny SIFO-undersökning där 86 procent av svenskarna anser att politikerna måste göra mer både hemma och i EU för att bevara regnskogen, både för klimatet och den biologiska mångfaldens skull.

– Vi måste förändra vårt förhållande till naturen helt. Världens regeringar hanterar just nu de ekonomiska och sociala effekterna av den globala pandemin, men vi måste också ta tag i överkonsumtionen och fokusera på orsakerna till nya smittsamma sjukdomar. Avskogade områden leder till ökad risk att nya virus och bakterier enklare kan sprida sig mellan djur och människor, säger Olle Forshed, tropisk skogsexpert WWF.

Allt fler plantager i världens skogar
Världens skogar förändras snabbt och det blir allt mer plantager på bekostnad av gamla skogar. Idag täcks 31 procent av jordens landyta av skog enligt FNs livsmedels- och jordbruksorgan FAO (2020), men bakom dessa siffror gömmer sig allt från tusenåriga, opåverkade skogar till plantager av snabbväxande, invasiva trädarter som avverkas vart tionde år.

Varje år avverkas 10 miljoner hektar skogar samtidigt som ungefär 5 miljoner hektar träd tillkommer (enligt FAO 2020), men då framför allt i form av snabbväxande plantager. Totalt sett minskar skogens yta och den skog som bildar ett täcke över världen består allt mer av plantager.

Källa: WWF

Mer att läsa