Gå till innehållet

Ny rapport: klimatkrisen blir allt värre

global uppvärmning klimatkris issmältning

Issmältningen och den globala uppvärmningen fortsätter att förvärras. Foto: Bernhard Hanakam – Imported from 500px (archived version) by the Archive Team. (detail page), CC BY-SA 3.0, Link

Meteorologiska världsorganisationen (WMO) har släppt en ny rapport inför FN:s klimatmöte. Meteorologerna påpekar att vi nu nått 1,1 graders uppvärmning, att en lång rad extremväder har tydlig koppling till global uppvärmning och att mängden växthusgaser i atmosfären garanterar att uppvärmningen kommer fortsätta i flera generationer till.

Rapporten “The Global Climate in 2015-2019” visar också att temperaturen den senaste femårsperioden ökat med hela 0,2 grader jämfört med åren 2011-2015. De senaste fem åren har också växthusgaserna i atmosfären ökat med 20 procent jämfört med femårsperioden 2011-2015.

LÄS ÄVEN: • Isfritt Berings hav 30 år tidigare än beräknat

Budskapet är tydligt: det är bråttom och det krävs ambitiösa klimatåtgärder för att “hindra potentiellt oåterkallelig påverkan”.

– Både orsakerna till och effekterna av klimatförändringarna ökar snarare än att sakta ner. Utmaningarna är enorma. Förutom att minska klimatförändringarna finns det ett växande behov av anpassning, sa WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas.

LÄS ÄVEN: • Kraftig ökning av extremheta dagar i Europa

För att stoppa en global temperaturökning på mer än 2 grader måste ambitionsnivån tredubblas enligt WMO och ska vi klara 1,5 grader måste den multipliceras med fem.

Enligt Bulletin of the American Meteorological Societys mätningar kunde 62 av 77 extremväder under 2015-2017 kopplas till mänsklig påverkan. Det gällde så gott som alla värmeböljor, men även extrema regnoväder.

Källa: World Meteorological Organization

Mer att läsa