Gå till innehållet

Ny rapport: EU misslyckas med att skydda insekter

Det finns många undantag och kryphål för insektsgifter inom jordbruket i EU. Enligt en ny rapport är det huvudanledningen till att insekterna fortsätter minska i antal inom EU.

Det går inte bra för insekterna i Europa. Sedan 1990 har antalet fjärilar minskat med nästan 39 procent enligt en studie. En stor sammanfattande studie kom fram till att var fjärde insekt försvunnit i världen sedan 1990 och i Storbritannien är det hela 50 procent sedan 1970. I Tyskland kom forskare fram till att 2 av 3 leddjur försvunnit på bara 10 år och att det är värst intill jordbruksmarker.

Det är också jordbruket och de insektsgifter som används där som pekas ut som huvudhotet mot Europas insekter i en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Det är en av Europeiska unionens institutioner och består av en revisor från varje medlemsstat. De menar att insatser för att stoppa minskningen av antalet insekter varit otillräckliga och ineffektiva.

– Vi konstaterade att kommissionen generellt sett inte hade någon enhetlig strategi för skydd av vilda pollinatörer i EU. Vi fann brister i några av EU:s centrala politiska åtgärder för att motverka de största hoten för vilda pollinatörer och anser att det saknas verktyg och mekanismer i initiativet om pollinatörer för att komma till rätta med dessa brister, skriver Europeiska revisionsrätten i sin rapport.

Kampen om neonikotionoiderna
Som exempel nämns det bidödande insektsgiftet neonikotionoider. Enbart mellan 2013 och 2019 utfärdades 206 “nödtillstånd” för att använda tre medel som innehåller neonikotionoider, även i Sverige. LRF ansökte om att få använda medlet 2016, men fick avslag.

2018 förbjöds ämnet för användning utomhus. I växthus har dock medlen fortsatt att användas, även efter att det avslöjats om allvarliga läckage av dessa insektsgifter utanför sju växthus i Skåne.

Förbudet mot neonikotinoider bekämpas dock i EU-domstolen av det tyska bolaget Bayer, som tillverkar bekämpningsmedel, och brittiska National Farmers Union (deras motsvarighet till LRF). De vill att förbudet hävs.

Ungefär 4 av 5 grödor är i viss mån eller helt beroende av pollinering och insekternas ekosystemtjänst beräknas vara värt över 150 miljarder kronor årligen enbart för det europeiska jordbruket.

Källor: Rapporten “Skydd av vilda pollinatörer i EU: kommissionens initiativ har inte burit frukt” och The Guardian

Mer att läsa