Gå till innehållet

Ny rapport: Enorma utsläpp från svenska bolag

Klimatkollen har lanserat en ny tjänst som samlar de 150 största svenska företagens klimatutsläpp. Det är enorma mängder som släpps ut och bland värstingarna hittas flera gruv- och skogsbolag.

Datan över företagens utsläpp har tagits fram med stöd av Google. Med hjälp av AI har de 150 största bolagens årsredovisningar och hållbarhetsrapporter för 2023 med officiella siffror för utsläpp. Resultaten samlas på Klimatkollen.se och kommer att göras tillgängligt på Wikidata, databasen bakom Wikipedia.

Frida Berry Eklund, medgrundare av Klimatkollen, berättar att syftet med att släppa företagens klimatutsläpp är att “öka transparensen om hur det går med företagens utsläpp och klimatomställning”.

Hennes kollega Christian Landgren, AI-ansvarig på Klimatkollen och grundare av Iteam, förklarar att de valt att använda sig av AI för att det ger “muskler att snabbt samla in och analysera stora datamängder”.

– Klimatkollens arbete handlar både om att träna upp vår AI-lösning och att tillgängliggöra data och kod till fler. Öppen och demokratisk tillgång till AI-verktyg är en förutsättning för att lösa samhällsproblem, säger han.

En majoritet av Sveriges utsläpp

Resultaten av Klimatkollens genomgång visar vilka enorma utsläpp storbolagen står för. De egna utsläppen uppgår till 35 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är en klar majoritet av hela Sveriges utsläpp (45 miljoner ton år 2022). Om dessutom företagens värdekedjor (allt från utveckling, tillverkning, transport, användning och avfall/återvinning) räknas in så är utsläppen hela 1,3 miljarder ton CO₂e. Det är mer än en tredjedel av hela EU:s samlade koldioxidutsläppen.

De högsta egna utsläppen har gruvbolaget SSAB (11 miljoner ton) följt av Vattenfall (8 miljoner) och SAS (3 miljoner). Bland övriga värstingar hittas flera gruvbolag, men även skogsbolag som Stora Enso (1,5 miljoner) och SCA (318 000) är med på topp 15.

De största svenska företagens klimatutsläpp.

Över listan på utsläpp från hela värdekedjan så är det tre företag som dominerar helt; ABB (436 miljoner ton CO₂e), Volvo AB (266 miljoner ton CO₂e) och Atlas Copco (250 miljoner ton CO₂e). På topp tio hittas även företag som Ikea (23 miljoner), Arla (18 miljoner) och de stora bankerna.

Härnäst kommer Klimatkollen bland annat att ta med ännu fler bolag och ta med klimatdata för fler år.

Källa: Klimatkollen

Mer att läsa