Gå till innehållet

Ny rapport: Även välkända fågelarter är nu utrotningshotade

Lunnefågel. Foto: Daniel Pettersson 

Var åttonde fågelart i världen är hotad av utrotning och det gäller numera även flera välkända arter som lunnefågel och fjälluggla. Det framgår i en ny stor rapport om världens fåglar, som kallar situationen en “utrotningskris”.

Rapporten, State Of The Worlds Birds, har tagit fem år att sammanställa och kallas av BirdLife International för föreningens “flaggskepp” när det gäller forskningspublikationer. Dessvärre är det dyster läsning. 40 procent av världens 11 000 fågelarter minskar och var åttonde art är utrotningshotad. Hoten varierar, men de har en gemensam nämnare – människan.

LÄS ÄVEN: • Så går det för Sveriges fåglar

Värst effekt har det moderna jordbruket med sina allt större områden och bekämpningsmedel som slår mot flest arter (74 procent av de hotade arterna). Teemu Lehtiniemi på Birdlife Finland förklarar för HBL vad det beror på i Europa och vad vi kan göra åt det.

– EU:s jordbrukspolitik har bidragit till att boskapsskötseln koncentrerats. Det betyder att det finns allt färre insekter och insektsätande fåglar som svalor i jordbruksmiljöerna. Man kan exempelvis välja ekologiska produkter eftersom det finns mer insekter i miljöer som producerar ekologiska livsmedel, säger han.

Andra hot
Även invasiva arter utgör ett stort problem och i vissa länder jagas fåglar hårt. Värst är Italien (5,6 miljoner fåglar per år), Egypten (5,5), Syrien (3,9) och Libanon (2,6). Klimatförändringarna påverkar också världens fåglar i hög grad. 13 procent av fåglarna gynnas av dem medan 24 procent missgynnas.

– Den här statistiken är inte bara dåliga nyheter för fåglar, det är också en varning för hela planeten. Fågelarter är en bra måttstock för hur det går för ekosystemen överlag, skriver BirdLife International i en kommentar till rapporten.

LÄS ÄVEN: • Fåglar som krockar med fönster – det kan du göra

Lunnefågel, fjälluggla och turturduva
I rapporten framgår det att flera välkända fåglar nu är utrotningshotade. Det gäller exempelvis tre arter som ses någorlunda regelbundet i Sverige: turturduvan, fjällugglan och lunnefågeln.

Det finns också vissa positiva exempel i rapporten. 25 fågelarter beräknas ha räddats av utrotning med hjälp av naturvårdsinsatser. Det gäller exempelvis rödnäbbad hocko, rosenduva och koreaskedstork. För att rädda fler arter krävs att livsmiljöer skyddas och återskapas, samt att allt fler tar dessa hot på allvar.

Källor: BirdLife och State Of The Worlds Birds 

Mer att läsa