Gå till innehållet

Ny rapport: “Alarmerande” mycket bottendöd i Östersjön

Östersjön. Foto: Erik Hansson

Östersjön. Foto: Erik Hansson

Upp till 16 procent av bottnarna i Östersjön har drabbats av bottendöd och 29 procent är syrefattigt. Det är enligt en ny rapport  “alarmerande” och ingenting tyder på att det kommer ändras. För att råda bot på problemet krävs krafttag från länderna runt Östersjön. Vi människor kan även bidra genom att äta mindre kött.

Miljörapporten “Havet” ges ut av Havsmiljöinstitutet, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten och tar bland annat upp att tillståndet i Östersjön kraftigt försämrats sedan 1999.

– Någonting har hänt med hela systemet efter millennieskiftet. Tidigare var det kanske fem procent av Östersjöns bottnar som var döda, men nu är vi alltså uppe i 15 procent som är helt döda, där det bara förekommer bakterier, säger Lars Andersson, oceanograf på SMHI, till Ekot.

Ett visst hopp tändes julen 2014 när Nordsjön försåg Östersjön med det största inflödet av syrerikt havsvatten på 60 år (läs mer här). Förhoppningen var att inflödet, som motsvarade en procent av Östersjöns totala volym, skulle förbättra Östersjöns syrefattiga bottnar, men så blev inte fallet. Dagens syrenivåer i Östersjön är enligt rapporten “alarmerande låga trots det stora inflöde av salt och syrerikt vatten”.

Sedan år 2000 har andelen syrefattigt vatten och bottendöd ökat kraftigt. Källa: Rapporten Haven 2015/2016

Sedan år 2000 har andelen syrefattigt vatten och bottendöd ökat kraftigt. Källa: Rapporten Haven 2015/2016

Framför allt beror de låga syrenivåerna på att det under lång tid släpps ut så mycket fosfor i Östersjön. För att minska dessa halter krävs det enligt Greenpeace krafttag från de svenska politikerna, men även om alla utsläpp upphör kan det ta väldigt lång tid innan Östersjön återhämtar sig.

Rapporten Havet 2015/2016 tar också upp att man som privatperson kan tänka på att proteinkonsumtion, och då framför allt i form av kött, bidrar till övergödningen i Östersjön. I dagsläget äter vi i Sverige nästan 110 gram protein per person och dag. Enligt WHO är det dagliga behovet av protein för en person på 70 kilo omkring 58 gram protein.

Mer att läsa