Gå till innehållet

Ny myndighet ska undersöka om politik håller sig inom planetens gränser

Strandremsa på Gotland. Foto: Erik Hansson

Regeringen har utannonserat en ny myndighet som har till uppgift att utvärdera hur regeringens politik är förenlig med klimatmålen och de planetära gränserna. 

Myndigheten får namnet Klimatpolitiska rådet och startar 1 januari 2018.

– Alla regeringars politik ska nu utvärderas inte bara utifrån hur den förhåller sig till ekonomins gränser utan också planetens. Det klimatpolitiska rådets ledamöter utgör tung akademisk expertis inom olika kunskapsfält och deras arbete kommer utgöra ett stort steg framåt för att öka måluppfyllelsen i klimatpolitiken, säger klimatminister Isabella Lövin.

Rådet är oberoende och består enligt regeringen av “några av de främsta forskarna och företrädarna på sina vetenskapliga områden”. Redan i februari ska den första rapporten lämnas, men rapporterna från Klimatpolitiska rådet är enbart en rekommendation för regeringarna.

– Det blir en väldigt viktig uppgift för rådet att komma med de kanske ibland obekväma sanningar som den här regeringen och kommande regeringar behöver höra, säger Lövin i en intervju med TT.

LÄS ÄVEN: • Rekordvarm jord har passerat 4 av 9 hållbara gränser

Ledamöter i Klimatpolitiska rådet:
• Ingrid Bonde, ordförande, civilekonom
• Johan Kuylenstierna, vice ordförande, vd Stockholm Environment Institute och adjungerad professor i naturgeografi vid Stockholms universitet
• Tomas Kåberger, ledamot, professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola
• Åsa Löfgren, ledamot, docent och universitetslektor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet
• Sverker Sörlin, ledamot, professor i miljöhistoria vid KTH
• Markku Rummukainen, ledamot, professor i klimatologi vid Lunds universitet och huvudsekreterare vid Formas
• Karin Bäckstrand, ledamot, professor i statskunskap vid Stockholms universitet
• Katarina Eckerberg, ledamot, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet

Källor: Regeringen och Aftonbladet

Mer att läsa