Gå till innehållet

Ny miljöbudget med ökat stöd för värdefull natur och pollinatörer

Naturreservat. Foto: Erik Hansson

I höstbudgeten presenteras en lång rad åtgärder för naturen. Bland annat 200 miljoner mer till skydd av värdefull natur och 70 miljoner till pollinatörer. Naturskyddsföreningen välkomnar satsningarna, men är kritiska till att inte satsningar på fossilindustrin stoppas.

Höstbudgeten är ett budgetsamarbete mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet, samt Centerpartiet och Liberalerna. Den innehåller flera miljösatsningar och är enligt Naturskyddsföreningen “ett stort lyft för miljön” jämfört med den föregående statsbudgeten av (M) och (KD).

LÄS ÄVEN: • Miljö och klimat viktigaste frågorna bland unga väljare

Förutom nästan två miljarder till olika omställning till grönare transporter och energi har även naturen fått flera specifika poster:
• 200 miljoner kronor extra till skydd av värdefull natur 2019-2022. “Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan att de ska bevaras”
• 400 miljoner till åtgärder för värdefull natur. Det innebär exempelvis skötsel och förvaltning av naturreservat och nationalparker, artbevarande och restaurering av våtmarker.
• 70 miljoner kronor för skydd och stärkt miljöövervakning av pollinerande insekter
• 20 miljoner kronor extra för att rusta upp vandringsleder, främst i fjällen.
• Länsstyrelserna får 42 miljoner extra för att bedriva tillsyn och tillsynsvägledning enligt miljöbalken.
• 240 miljoner kronor för åtgärder för bättre hav- och vattenmiljö.
• 65 miljoner kronor till återställning av förorenade områden.
• 80 miljoner mer till miljöövervakning av hav och vatten.
• 50 miljoner kronor till stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana områden.
Summorna gäller per år under 2020-2022 om inget annat anges.

Naturskyddsföreningen anser att satsningarna emellertid bara utgör “en liten del av vad som krävs för att vända trenden med klimatutsläpp som inte minskar och ett alltjämt allvarligt läge för den biologiska mångfalden”.

LÄS ÄVEN: • Sverige lägger 30 miljarder kronor per år på klimatskadliga subventioner

– Vi är glada över att regeringen och samarbetspartierna kämpat upp miljöbudgeten igen. Den innehåller många viktiga miljö- och klimatsatsningar. Trots detta är det en ordentlig bit kvar innan klimatkrisen kan anses vara fullt avspeglad i de budgetsatsningar som presenterats. Exempelvis är det helt orimligt att det ges skatterabatter på koldioxid eller görs investeringar i verksamhet som orsakar stora utsläpp. Nästa steg är att skyndsamt se över beslut som påverkar klimatet inom alla politikområden, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

LÄS ÄVEN: • Krönika: Bara miljöröster kan undvika 3-5 graders uppvärmning

Naturskyddsföreningen hade velat se en avveckling av samtliga klimatskadliga subventioner, förbud mot fossila bränslen 2030, samt stopp för fossila investeringar och exportkrediter.

Källor: Regeringen.se och Naturskyddsföreningen

Mer att läsa