Gå till innehållet

Ny metod för att plantera ålgräsängar testas på västkusten

Ålgräs. Foto: Colin.faulkingham at engelska Wikipedia – Create by Colin Faulkingham in Summer 2007., Public Domain, Länk

”Havets barnkammare” har minskat med upp till 80 procent på Västkusten. Nu har ett nytt projekt inletts där man provar att återplantera ålgräs i grov sand som först hälls ut över havsbotten. Det har tidigare visat sig framgångsrikt i Danmark.

Den nya metoden ska testas vid Lilla Askerön mellan Tjörn och Orust. Målet är att förbättra förutsättningarna för det viktiga ålgräset.

– Genom att täcka havsbotten med ett tio centimeter tjockt lager grov sand blir vattnet mindre grumligt. På så vis får ålgräset mer ljus och lättare att överleva, säger Per-Olav Moksnes, forskare vid Göteborgs universitet som leder den vetenskapliga delen av arbetet.

Mindre försök med sand har gjorts i viken vid Lilla Askerö sedan 2018, men det här blir första gången det görs i stor skala.

– Försöken visar att åtgärden även kan ha positiv effekt på de djur som lever i botten. Vi har också sett att ålgräset växer dubbelt så bra i den grova sanden jämfört med i den naturliga lerbottnen. Pågående studier av kollegor i Odensefjorden i Danmark visar också på lovande resultat, säger Per-Olav Moksnes.

Totalt är det 1 800 ton sand som ska täcka 10 000 kvadratmeter havsbotten. Därefter genomförs den största planteringen av ålgräs hittills i Sverige under sommaren med hjälp av dykare. Skotten tas från en livskraftig ålgräsäng i närheten.

– Ålgräsängarna hör till de mest artrika och produktiva ekosystemen som finns, men är hotade, bland annat på grund av övergödning, överfiske och exploatering av grunda havsbottnar, skriver Göteborgs universitet.

När ålgräsängarna försvinner försämras miljön dramatiskt och vattnet blir grumligare när vågorna spolar upp sediment från botten.

Källa: Göteborgs universitet

Mer att läsa