Ny märkning för nötkreatur på naturbete

Nötkreatur (kor) på bete. Foto: Erik Hansson

Nötkreatur (kor) på bete. Foto: Erik Hansson

Igenväxning av slåtter-, ängs-, betes-, skogs- och myrmarker är bland de största hoten mot de svenska arterna. Hela 30 procent av de rödlistade svenska arterna hotas av att det inte längre finns lika mycket naturbeten. Tidningen Corren skriver nu att det i Östergötland ska det bli enklare att hitta kött från djur som betat i naturområden i landskapet.

Nötkreaturen i det nya projektet i Östergötland kommer bland annat att beta på strandängarna vid sjön Roxen, samt i eklandskapen i Tinnerö och mellan Linköping och Bestorp. Konsumenterna kommer i butiken kunna se om köttet kommer från nötkreatur som går på naturbete i närområdet.

Projektet kommer testas till slutet av 2016 och involverar fem köttproducenter, fem restauranger och fem butiker från olika delar av Östergötland.

– Vi är fullt medvetna om att vi människor borde minska vår köttkonsumtion, det här handlar snarare om att bevara biologisk mångfald genom betande mular och att det går att kombinera med bra kött. Idag står svensk köttproduktion för bara cirka 43 procent av konsumtionen, resten är import, säger Louise Ridderström Alebrand från Östgötamat till Corren.

Förhoppningen är att det i framtiden ska kunna erbjudas lokalproducerat naturbeteskött i det offentliga köket.

Förutom denna nya märkning finns det sedan tidigare en märkning vid namn ”Svenskt sigill Naturbeteskött”, som garanterar att ”mer än hälften av betet som används måste ske  på naturbetesmark”.

Enligt Världsnaturfonden skulle naturbeteskött i Sverige kunna täcka vår rekommenderade köttkonsumtion (cirka 300 gram nötkött i veckan). För det skulle det behövas 500 000 hektar naturbetesmark. År 2011 fanns det 446 900 hektar betesmark i Sverige, en minskning med en procent sedan 2005.

Källor: Corren och WWF

Comments are closed.

Pin It on Pinterest