– Vi är fullt medvetna om att vi människor borde minska vår köttkonsumtion, det här handlar snarare om att bevara biologisk mångfald genom betande mular och att det går att kombinera med bra kött. Idag står svensk köttproduktion för bara cirka 43 procent av konsumtionen, resten är import, säger Louise Ridderström Alebrand från Östgötamat till Corren.

Förhoppningen är att det i framtiden ska kunna erbjudas lokalproducerat naturbeteskött i det offentliga köket.

Förutom denna nya märkning finns det sedan tidigare en märkning vid namn “Svenskt sigill Naturbeteskött”, som garanterar att “mer än hälften av betet som används måste ske  på naturbetesmark”.

Enligt Världsnaturfonden skulle naturbeteskött i Sverige kunna täcka vår rekommenderade köttkonsumtion (cirka 300 gram nötkött i veckan). För det skulle det behövas 500 000 hektar naturbetesmark. År 2011 fanns det 446 900 hektar betesmark i Sverige, en minskning med en procent sedan 2005.

Källor: Corren och WWF