Gå till innehållet

Ny illegal fågeljakt på Malta – nu dras landet inför EU-domstolen

Bivråk. Foto: Erik Hansson

Bivråk. Foto: Erik Hansson

Höstjakten på fåglar har inletts på Malta och det har redan rapporterats om tre illegalt skjutna bivråkar. Nu har EU-kommissionen beslutat att ta Malta inför EU-domstolen för landets vägran att stoppa fångst av småfåglar. 

I våras röstade Maltas befolkning ja till en fortsatt jakt på fåglar som passerar ön i Medelhavet under sin migration. Jakten hann knappt börja innan en illegal jakt kunde konstateras och till slut stoppades jakten efter en “oförlåtlig händelse”. Nu har höstjakten börjat och det har redan rapporterats om tre illegalt skjutna bivråkar.

EU-kommissionen har nu gått ut med att landet kommer att ställas inför EU-domstolen eftersom de inte stoppat jakten och fångsten av småfåglar. EU kan ge undantag från förbudet om undantagen är “omdömesgilla, i små antal och under strikt översyn”. Det anses inte vara fallet på Malta.

– BirdLife Malta applåderar kommissionen för att inte tveka inför att ingripa mot brotten mot EU:s lagar och för att den försöka stoppa lidandet och det meningslösa fångandet av vilda skyddade fåglar som Maltas regering har tillåtit, trots varningar från EU, kommenterar Nicholas Barbara på BirdLife Malta.

BirdLife Malta poängterar också att Malta riskerar att dras inför EU-domstolen även för att man tillåter fångst av ljungpipare och taltrast och att 70 procent av dessa fångster även användes för att fånga finkar.

Malta får mycket uppmärksamhet för sin fågeljakt och de skjuter flest fåglar per kvadratkilometer av alla EU-länder runt Medelhavet, men i totalt antal skjutna fåglar är länder som Italien, Grekland, Frankrike och Kroatien betydligt värre.

Källor: Malta Today och Malta Independent

Mer att läsa