Gå till innehållet

Ny global strategi för att rädda hajar och rockor

Örnrocka. Foto: john norton - originally posted to Flickr as Eagle Ray, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3893863

Örnrocka. Foto: john norton – originally posted to Flickr as Eagle Ray, CC BY 2.0.

Sju stora organisationer har nu lanserat en global strategi för att bekämpa minskningen av hajar och rockor. Bland annat genom att upplysa om att rockor är i minst lika stort behov av skydd som sina mer kända släktingar hajarna. En fjärdedel av världens alla broskfiskar (hajar, rockor och havsmusartade fiskar) anses idag utrotningshotade.

Planen kallas “Global Priorities for Conserving Sharks and Rays: A 2015-2025 Strategy” och är framtagen av Shark Advocates International, Shark Trust, TRAFFIC, Wildlife Conservation Society (WCS) och Världsnaturfonden WWF, med teknisk hjälp från hajspecialister vid International Union for Conservation of Natures (IUCN). En av rapportens viktigaste punkter är att rockorna måste få lika mycket uppmärksamhet och investeringar som sina mer kända släktingar – hajarna. Inte minst eftersom efterfrågan på kött från rockor ökar kraftigt på den asiatiska marknaden.

– Överfiske på grund av otillräckliga kontroller är det största enskilda hotet mot hajar och rockor. Förbättringar i fiskekontroller och utökade naturvårdsinsatser – för framför allt rockor – är en viktig del av den här nya strategin, säger WCS:s koordinator för hajar och rockor, Amie Bräutigam.

En annan viktig punkt i rapporten är att fiskekvoter baseras på forskning för att stoppa överfisket och säkra återhämtningen. Det handlas numera med dubbelt så mycket kött från hajar och rockor jämfört med 1990-talet och är en lika viktig anledning till överfisket som efterfrågan på hajfenor.

Sist, men inte minst, fastslår rapporten att det inte finns tillräckligt med data för nästan hälften av världens hajar och rockor. Det är därmed okänt hur pass hotade de är.

Källa: WWF

Mer att läsa