Gå till innehållet

Ny forskning: Valhajar kan bli 130 år gamla

Nya studier på valhajar, som pågått under tio års tid, har kommit fram till att världens största fisk kan bli äldre än man tidigare trott. Enligt forskarnas modeller kan det finnas valhajar som föddes på 1800-talet och som lever än idag.

Forskarna mätte och gjorde åldersbedömningar på valhajar med en ny metod som innebar minimal störning och som kunde utföras på levande hajar. Tidigare uppskattningar har framför allt gjorts på döda exemplar.

Baserat på 186 möten med 44 hajar under tio års tid kom de fram till att valhajar blir vuxna vid 25 års ålder, kan bli nästan 19 meter långa och kan bli 130 år gamla. Den nya forskningen ska förhoppningsvis ge ledtrådar åt hur de hotade hajarna ska kunna överleva. I dagsläget har de minskat i antal med 50 procent på 75 år och mycket om hur de lever är okänt.

LÄS ÄVEN: • Hajar allt mer värdefulla levande med ökande hajturism

– Hur valhajar växer och förökar sig är dåligt känt. Denna bristfälliga kunskap tillsammans med det faktum att valhajarnas fenor, kött och olja betingar ett högt värde i många länder gör det bråttom att lära sig så mycket som möjligt om dessa majestätiska varelser, säger Mahmood Shivji, chef för Guy Harvey Research Institute vid NSU och medförfattare till rapporten.

En annan ny studie på valhajar har visat att de är väldigt stationära och håller sig inom ett visst födosökningsområde. Av 1200 identifierade individer var det bara två som lämnade ett område för ett annat.

Källor: Mongabay och “Comparing length-measurement methods and estimating growth parameters of free-swimming whale sharks

Läs mer

Mer att läsa